Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, керуючого санацією, ліквідатора), Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 18.01.2013  № 128/5
 2. Про затвердження Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

  Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3 ( 2343-12 ), частин першої( 2343-12 ), четвертої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ), пунктів 3( 395/2011 ), 9 Положення про Міністерство юстиції України( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, пункту 2.8 глави 2 розділу II Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб( z0006-13 ), які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 6/22538, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додається.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI ( 4212-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

  Міністр

  О. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 18.01.2013  № 128/5

  ПЕРЕЛІК обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

  I. Банкрутство

  1. Законодавство України, що регулює провадження у справах про банкрутство.

  2. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

  3. Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Видача та анулювання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

  4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Кваліфікаційний іспит осіб, які мають намір отримати свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

  5. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на кожній стадії провадження.

  6. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

  7. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство.

  8. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  9. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

  10. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  11. Планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  12. Наслідки проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

 3. 13. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.
 4. 14. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

 5. 15. Підвідомчість, підсудність та підстава для порушення провадження у справі про банкрутство.
 6. 16. Заява про порушення справи про банкрутство: зміст, процесуальні особливості. Ухвала господарського суду про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство.

 7. 17. Відмова, повернення та відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.
 8. 18. Порушення провадження у справі про банкрутство.
 9. 19. Припинення провадження у справі про банкрутство.
 10. 20. Судові процедури, що застосовуються щодо боржника.
 11. 21. Забезпечення вимог кредиторів.
 12. 22. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
 13. 23. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.
 14. 24. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів.

 15. 25. Реєстр вимог кредиторів.
 16. 26. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад, компетенція, порядок організації засідань.

 17. 27. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.
 18. 28. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження майном.
 19. 29. Загальна характеристика процедури санації.
 20. 30. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та затвердження.
 21. 31. Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації.

 22. 32. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу.
 23. 33. Відчуження майна боржника шляхом заміщення активів.
 24. 34. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.
 25. 35. Звіт керуючого санацією.
 26. 36. Мирова угода. Поняття та особливості укладання.
 27. 37. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами.
 28. 38. Особливості розгляду мирової угоди господарським судом.
 29. 39. Недійсність, розірвання та наслідки невиконання мирової угоди.
 30. 40. Наслідки визнання боржника банкрутом.
 31. 41. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.
 32. 42. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.
 33. 43. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.
 34. 44. Порядок оцінки майна банкрута, загальний порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі.

 35. 45. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство.
 36. 46. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог кредиторів.
 37. 47. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.
 38. 48. Звільнення працівників боржника, пільги і компенсації звільненим працівникам.
 39. 49. Особливості банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус.

 40. 50. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.
 41. 51. Особливості банкрутства страховиків.
 42. 52. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування.

 43. 53. Банкрутство фізичної особи — підприємця.
 44. 54. Особливості банкрутства фермерського господарства.
 45. 55. Особливості провадження санації боржника його керівником.
 46. 56. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.
 47. 57. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

  58. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

  59. Поняття, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  II. Економіка

  1. Поняття бухгалтерського обліку та аудиту.

  2. Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.

  3. Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей.

  4. Особливості складання ліквідаційного балансу.

  5. Аудит бухгалтерської звітності.

  6. Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для аналізу фінансово-майнового стану підприємства-банкрута.

  7. Методика та технологія підвищення інвестиційної привабливості.

  8. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування.

  9. Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів.

 48. 10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 49. 11. Бізнес-планування: поняття, сутність, цілі.
 50. 12. Бізнес-план: поняття, зміст.
 51. 13. Валютне регулювання.
 52. 14. Податкова звітність.
 53. 15. Основні засади податкового законодавства України.
 54. 16. Податкова система: поняття, елементи, принципи побудови.
 55. 17. Поняття податків, зборів та інших обов'язкових платежів, їх види.
 56. 18. Поняття резидента та нерезидента.
 57. 19. Кредиторські вимоги органів державної податкової служби, їх формування. Реалізація кредиторських прав органів державної податкової служби.

 58. 20. Оцінка активів підприємства та методи її здійснення.
 59. 21. Методи і способи оцінки нематеріальних активів.
 60. 22. Прибуток: сутність, види.
 61. 23. Поняття доходу суб'єкта господарювання.
 62. 24. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
 63. 25. Збитки підприємства та джерела їх покриття.
 64. 26. Зміст, функції та основні інструменти маркетингу.
 65. 27. Маркетингова політика: поняття, завдання.
 66. III. Цивільне законодавство та договірні відносини

  1. Цивільне законодавство.

  2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов'язків.

  3. Створення та припинення юридичної особи. Державна реєстрація створення та припинення юридичної особи.

  4. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Фізична особа — підприємець.

  5. Поняття, види господарських товариств, їх учасники. Статутний/складений капітал.

  6. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств.

  7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.

  8. Створення акціонерного товариства.

  9. Відповідальність засновників господарського товариства.

  10. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та зменшення статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій акціонерного товариства.

 67. 11. Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція загальних зборів.
 68. 12. Позачергові загальні збори акціонерного товариства.
 69. 13. Оскарження рішення загальних зборів акціонерного товариства.
 70. 14. Наглядова рада акціонерного товариства.
 71. 15. Виконавчий орган акціонерного товариства.
 72. 16. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.
 73. 17. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.
 74. 18. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства.

  19. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства.

 75. 20. Ліквідація акціонерного товариства.
 76. 21. Поняття та види правочинів.
 77. 22. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину.
 78. 23. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності правочину.
 79. 24. Поняття та види договору, зміст договору.
 80. 25. Попередній договір, його форма та порядок укладення.
 81. 26. Підстави для зміни або розірвання договору.
 82. 27. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення.
 83. 28. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні.
 84. 29. Заміна сторін у зобов'язанні.
 85. 30. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, припинення.
 86. 31. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної власності.
 87. 32. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення стягнення на предмет застави.
 88. 33. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки.
 89. 34. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення забезпечення зобов'язань.
 90. 35. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора.

 91. 36. Субсидіарна відповідальність.
 92. IV. Господарське законодавство

  1. Поняття господарської діяльності та господарських відносин.

  2. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.

  3. Державне регулювання господарської діяльності.

  4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

  5. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки.

  6. Управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.

  7. Загальні гарантії прав підприємців.

  8. Суб'єкт господарювання.

  9. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання.

 93. 10. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств.
 94. 11. Управління підприємством. Майно підприємства, джерела формування майна.
 95. 12. Статус підприємства — учасника господарського об'єднання. Господарські об'єднання.
 96. 13. Управління господарським об'єднанням.
 97. 14. Правовий режим державного майна у сфері господарювання.
 98. 15. Цінні папери та їх види у господарській діяльності.
 99. 16. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання.
 100. 17. Виникнення господарських зобов'язань.
 101. 18. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання.
 102. 19. Загальний порядок укладання господарських договорів.
 103. 20. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.
 104. 21. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
 105. 22. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань.
 106. 23. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин.
 107. 24. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.

 108. 25. Види адміністративно-господарських санкцій.
 109. 26. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 110. 27. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 111. V. Господарський процес

  1. Порядок досудового врегулювання спорів.

  2. Право на звернення до господарського суду.

  3. Підсудність та підвідомчість справ господарському суду.

  4. Учасники судового господарського процесу процесу, їх права та обов'язки.

  5. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

  6. Форма і зміст позовної заяви, що подається до господарського суду.

  7. Повернення позовної заяви без розгляду у господарському процесі. Відмова у прийнятті позовної заяви у господарському процесі.

  8. Забезпечення позову у господарському процесі. Скасування забезпечення позову.

  9. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Рішення, які приймає суд першої інстанції.

 112. 10. Строк вирішення спору у господарському процесі.
 113. 11. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін у господарському процесі.

 114. 12. Припинення провадження у справі у господарському процесі.
 115. 13. Апеляційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави, строки.
 116. 14. Рішення, що приймає суд апеляційної інстанції у господарському процесі.
 117. 15. Касаційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави. Повноваження суду касаційної інстанції.

 118. 16. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.
 119. 17. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у господарському процесі.
 120. 18. Зупинення господарським судом провадження у справі та його поновлення.
 121. 19. Оголошення господарським судом рішення та набрання ним законної сили.
 122. 20. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання.
 123. 21. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови у господарському процесі.

  22. Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів), принципи, процедури та переваги.

  VI. Трудове та пенсійне законодавство

  1. Основні трудові права працівників.

  2. Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття, умови, строки.

  3. Підстави припинення трудового договору.

  4. Трудові гарантії та компенсації: загальна характеристика, види.

  5. Комісія по трудових спорах: організація, компетенція, порядок та строки розгляду спорів.

  6. Загальна характеристика пенсійного забезпечення. Види пенсійного забезпечення.

  7. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

  8. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.

  9. Загальна характеристика законодавства про оплату праці.

 124. 10. Система оплати праці.
 125. 11. Право на оплату праці та його захист.
 126. 12. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 127. 13. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві: статус, повноваження.
 128. 14. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 129. 15. Державна служба зайнятості: статус, функції.
 130. VII. Виконавче провадження

  1. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень.

  2. Учасники виконавчого провадження.

  3. Обов'язки і права державних виконавців.

  4. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження.

  5. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності — суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні.

  6. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

  7. Вимоги до виконавчого документа.

  8. Підстави для відкриття виконавчого провадження.

  9. Прийняття виконавчого документа до виконання.

 131. 10. Відмова у відкритті виконавчого провадження.
 132. 11. Початок примусового виконання рішень.
 133. 12. Виконавчий збір.
 134. 13. Строк здійснення виконавчого провадження.
 135. 14. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення у виконавчому провадженні.

 136. 15. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання.
 137. 16. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження.
 138. 17. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження.
 139. 18. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів.

 140. 19. Повернення виконавчого документа стягувачу.
 141. 20. Закінчення виконавчого провадження.
 142. 21. Відновлення виконавчого провадження.
 143. 22. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.
 144. 23. Арешт і вилучення майна боржника.
 145. 24. Визначення вартості, оцінка майна боржника.
 146. 25. Зняття арешту з майна.
 147. 26. Звернення стягнення на кошти боржника — юридичної особи.
 148. 27. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника — юридичної особи.

 149. 28. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
 150. 29. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.
 151. 30. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

 152. 31. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.
 153. 32. Контроль за законністю виконавчого провадження.
 154. 33. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження".

 155. 34. Звернення стягнення на заставлене майно.
 156. 35. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
 157. 36. Звернення стягнення на предмет іпотеки.
 158. 37. Підготовка та проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна.
 159. VIII. Приватизація та оцінка майна

  1. Принципи приватизації державного майна.

  2. Об'єкти державної власності, що підлягають приватизації. Об'єкти, які не підлягають приватизації.

  3. Повноваження державних органів приватизації.

  4. Порядок приватизації державного майна.

  5. Комісія з приватизації об'єкта державного майна та її склад.

  6. Приватизація державного майна, яке здане в оренду.

  7. Порядок відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

  8. Відомості та вимоги, які повинні включатись до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації державного майна.

  9. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.

 160. 10. Об'єкти малої приватизації.
 161. 11. Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу.
 162. 12. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі.
 163. 13. Порядок проведення аукціону з продажу об'єктів державного майна.
 164. 14. Умови проведення конкурсу з продажу об'єктів малої приватизації.
 165. 15. Умови проведення конкурсу з продажу об'єктів державного майна.
 166. 16. Відкриті торги.
 167. 17. Оцінка майна та майнових прав.
 168. 18. Професійна оціночна діяльність, форми оціночної діяльності.
 169. 19. Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів оціночної діяльності.
 170. 20. Обов'язок проведення оцінки майна.
 171. 21. Обмеження щодо проведення оцінки майна.
 172. 22. Підстави проведення оцінки майна, договір на проведення оцінки майна.
 173. IX. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

  1. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації.

  2. Об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, права стосовно яких підлягають державній реєстрації.

  3. Функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав.

  4. Повноваження органу державної реєстрації прав.

  5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, його структура.

  6. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

  7. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень.

  8. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

  9. Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень.

  10. Державна реєстрація прав у разі поділу або виділу частки з об'єкта нерухомого майна та об'єднання об'єктів нерухомого майна.

 174. 11. Зупинення державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 175. 12. Відмова у державній реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 176. 13. Надання інформації про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  14. Плата за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

  X. Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства

  1. Принципи та заходи з державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Повноваження органу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

  2. Повноваження органів контрольно-ревізійної служби по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

  3. Повноваження органів соціального страхування по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

  4. Повноваження правоохоронних органів по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

  5. Функції санітарно-епідеміологічної служби по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

  6. Функції державної пожежної служби по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

  7. Функції органів захисту прав споживачів по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

  8. Функції органів екологічного контролю по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

  9. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.

 177. 10. Податкові правопорушення та фінансові санкції.
 178. 11. Податкові перевірки: порядок здійснення, види.
 179. 12. Податкове повідомлення-рішення.
 180. 13. Поняття та завдання валютного контролю. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та контролю.

 181. 14. Відповідальність за фіктивне банкрутство.
 182. 15. Відповідальність за доведення до банкрутства.
 183. 16. Відповідальність за приховування стійкої фінансової неспроможності.
 184. 17. Відповідальність за незаконні дії у разі банкрутства.
 185. 18. Відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

  19. Відповідальність за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

  20. Відповідальність за комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

 186. 21. Відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги.
 187. 22. Відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

  Директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

  К.І. Чижмарь

  {Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Завтра Київський метрополітен змінить графік роботи

  21 листопада у Києві зміниться графік роботи метрополітену через футбольний матч на НСК Олімпійський.У середу, 21 листопада, у день матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА Динамо ...

  Про внесення змін до Указу Президента України від 1 лютого 2000 року № 153, Президент України

  Указ  Президента України 1. Внести до Указу Президента України від 1 лютого 2000 року № 153( 153/2000 ) «Про Порядок розгляду пропозицій щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях» такі зміни:

  Розпочинається он-лайн трансляція судових засідань.

  Апеляційний суд Херсонської області 20 лютого 2014 року проведе два судових засідання, які будуть транслюватися на порталі Судової влади України:

  Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Весьма оригинальный, интересный и новый интернет сайт! Я хочу отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Благодарим всех за качественную работу. Этот портал - сейчас - уникальный в своем роде. Как здорово, что есть такие полезные интернет проекты. Этот портал достаточно удобен в использовании. На нем удобно проводить свободное время - просто, удобно,быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0