Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 1. 20.11.2012  № 2319
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за № 2112/22424

  Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

  Відповідно до пунктів 1, 10 частини першої статті 28, статей 39 — 42 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ), підпунктів 4, 40 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг( 1070/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

  1. Затвердити Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 125 ( z1115-03 ) „Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2003 року за № 1115/8436;

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 травня 2004 року № 616 ( z0672-04 ) „Про затвердження змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 травня 2004 року за № 672/9271;

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 вересня 2004 року № 2384 ( z1310-04 ) „Про внесення змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2004 року за № 1310/9909;

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 січня 2006 року № 5290 ( z0106-06 ) „Про затвердження Змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2006 року за № 106/11980;

  підпункт 2.2 пункту 2 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року № 6426( z1376-06 ) „ Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250;

  пункт 2 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року № 416( z0481-08 ) „Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172;

  розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня 2009 року № 739 ( z1193-09 ) „Про затвердження Змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2009 року за № 1193/17209.

  3. Юридичному департаменту подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

  4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

  5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

  Голова

  А. Стасевський

  Протокол засідання Комісії 20.11.2012 № 93

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.11.2012 № 2319

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за № 2112/22424

  ПОЛОЖЕННЯ про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ), „Про страхування"( 85/96-ВР ), „Про кредитні спілки"( 2908-14 ), „Про недержавне пенсійне забезпечення"( 1057-15 ), інших законів та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг( 1070/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою встановлення порядку та умов застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (далі — заходи впливу), та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

  Це Положення визначає порядок провадження у справах про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (далі — справи про правопорушення), механізм прийняття рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг) про застосування заходів впливу та їх оскарження.

  Норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, пов’язаних із накладенням Нацкомфінпослуг штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ).

  Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень у Нацкомфінпослуг визначається Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг( z0372-11 ), затвердженою розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 березня 2011 року за № 372/19110.

  Особливості застосування Нацкомфінпослуг заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації визначається Положенням про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації ( z0481-08 ), затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року № 416, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за № 481/15172.

  1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

 3. особа — учасник ринку фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг);
 4. посадові особи Нацкомфінпослуг — державні службовці апарату Нацкомфінпослуг;
 5. систематичне порушення — порушення особою законодавства про фінансові послуги після застосування не менше ніж двох заходів впливу протягом календарного року;

  уповноважені особи Нацкомфінпослуг — Голова Нацкомфінпослуг, директори департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

  Терміни „фінансова послуга", „фінансова установа", „ринки фінансових послуг", „учасники ринків фінансових послуг", „саморегулівна організація" використовуються в їх значеннях відповідно до статті 1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).

  Інші терміни у цьому Положенні використовуються в значеннях відповідно до законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

  1.3. Метою цього Положення є врегулювання правовідносин, пов’язаних із:

  складанням уповноваженими та посадовими особами Нацкомфінпослуг документів про порушення законодавства про фінансові послуги;

 6. застосуванням Нацкомфінпослуг або уповноваженими особами Нацкомфінпослуг заходів впливу;
 7. захистом прав учасників ринків фінансових послуг під час застосування Нацкомфінпослуг або уповноваженими особами Нацкомфінпослуг заходів впливу;

  оскарженням рішень Нацкомфінпослуг або уповноважених осіб Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу.

  1.4. Заходи впливу застосовуються в порядку, визначеному цим Положенням.

  1.5. Нацкомфінпослуг як колегіальний орган або уповноважені особи Нацкомфінпослуг обирають і застосовують заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення законодавства про фінансові послуги, враховуючи наслідки порушення та застосування таких заходів.

  Дані та інформація про ознаки порушення законодавства про фінансові послуги може міститися в:

 8. матеріалах, отриманих за результатами перевірок, проведених Нацкомфінпослуг;
 9. звітності, що подається до Нацкомфінпослуг;
 10. повідомленнях, отриманих від органів державної влади;
 11. повідомленнях, отриманих від міжнародних організацій, іноземних органів державної влади, неурядових організацій іноземних держав;

 12. зверненнях громадян;
 13. повідомленнях, отриманих від юридичних осіб;
 14. повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації;
 15. матеріалах, отриманих на письмову вимогу Нацкомфінпослуг про надання необхідних документів та інформації.

  1.6. Нацкомфінпослуг, уповноважені та посадові особи Нацкомфінпослуг в межах своїх повноважень зобов’язані в кожному випадку виявлення порушення законодавства про фінансові послуги вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту такого порушення, всебічно, повно та об’єктивно дослідити обставини справи про правопорушення, а також своєчасно прийняти рішення за справою про правопорушення та застосувати передбачені законодавством заходи впливу.

  1.7. Рішення у справі про правопорушення повинно бути законним та обґрунтованим.

  Рішення повинно ґрунтуватися лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи про правопорушення.

  Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в установленому законом порядку, що свідчать про наявність чи відсутність порушення законодавства про фінансові послуги, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  1.8. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно Нацкомфінпослуг або уповноваженими особами Нацкомфінпослуг у межах своїх повноважень.

  1.9. У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до повноважень Нацкомфінпослуг, Нацкомфінпослуг надсилає відповідні матеріали до відповідних органів державної влади, до повноважень яких належить вирішення такої справи про правопорушення.

  1.10. Якщо порушення законодавства про фінансові послуги вчинено декількома особами, то справи про правопорушення щодо цих осіб розглядаються Нацкомфінпослуг або уповноваженою особою Нацкомфінпослуг одночасно.

  1.11. Посадова особа Нацкомфінпослуг при виявлені порушення законодавства про фінансові послуги, за яке застосовується захід впливу, складає акт про правопорушення.

  1.12. Належним чином оформлені акт про правопорушення, рішення Нацкомфінпослуг або уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про результати розгляду справи про правопорушення вважається надісланим особі, якщо їх надіслано поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис.

  ІІ. Види заходів впливу

  2.1. Нацкомфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:

  1) зобов’язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

  2) вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

  3)накладати штрафи в розмірах, передбачених статтею 41 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 );

  4) тимчасово зупиняти (обмежувати) або анулювати (відкликати) ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

  5) відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;

  6) затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

  7) виключати відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;

  8) установлювати для небанківських фінансових груп підвищені економічні нормативи, ліміти та обмеження щодо здійснення окремих видів операцій;

  9) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам — суб’єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення укладати нові пенсійні контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у разі порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсійних фондів законом та ліцензійними умовами.

  Повноваження Нацкомфінпослуг щодо обмеження або відкликання ліцензії страховика на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг реалізуються відповідно до Закону України „Про страхування"( 85/96-ВР ).

  2.2. Рішення про зобов’язання порушника вжити заходів для усунення порушення оформляється письмовим розпорядженням (приписом) Нацкомфінпослуг. Метою застосування даного заходу впливу є усунення особою у визначений у розпорядженні (приписі) строк виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

  Письмове розпорядження (припис) Нацкомфінпослуг повинно містити:

 16. дату та номер розпорядження (припису), місце його складання;
 17. відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);
 18. зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 19. норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою;
 20. посилання на дату і номер акта про правопорушення, в якому зафіксоване порушення законодавства про фінансові послуги;

  строк усунення особою порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення законодавства про фінансові послуги;

  прізвище, ініціали та підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 21. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 22. Невиконання вимог письмового розпорядження (припису) є підставою для застосування інших заходів впливу у визначених законом випадках.

  У разі якщо особою подано до Нацкомфінпослуг аргументоване клопотання про продовження строку виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг, його може бути продовжено Нацкомфінпослуг.

  Рішення про продовження строку виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг оформляється розпорядженням (приписом) Нацкомфінпослуг, яке протягом п’яти робочих днів надсилається особі, щодо якої його винесено рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис.

  Клопотання особи про продовження строку виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг повинно бути подано особою до Нацкомфінпослуг до закінчення строку усунення особою порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення законодавства про фінансові послуги, визначеного розпорядженням (приписом).

  2.3. Рішення про вимогу скликати позачергові збори учасників фінансової установи оформляється у вигляді письмового розпорядження Нацкомфінпослуг з метою попередження загрози невиконання зобов’язань фінансової установи перед її учасниками чи споживачами фінансових послуг або іншими особами у разі, коли інші органи управління фінансової установи не вживають необхідних заходів для усунення такої загрози.

  Письмове розпорядження повинно містити:

 23. дату та номер розпорядження, місце його складання;
 24. відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

 25. зміст виявленого порушення фінансовою установою законодавства про фінансові послуги;
 26. норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено фінансовою установою;
 27. посилання на дату і номер акта про правопорушення, в якому зафіксоване порушення законодавства про фінансові послуги;

 28. граничний термін скликання позачергових зборів фінансової установи;
 29. прізвище, ініціали та підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 30. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 31. Фінансова установа, яка отримала письмове розпорядження Нацкомфінпослуг із вимогою скликати позачергові збори учасників фінансової установи, зобов’язана розглянути та надіслати до Нацкомфінпослуг інформацію не пізніше десятиденного строку з дня його отримання із зазначенням дати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи.

  Фінансова установа після проведення позачергових зборів учасників фінансової установи зобов’язана в десятиденний строк з дня проведення позачергових зборів надіслати до Нацкомфінпослуг інформацію про прийняте на позачергових зборах учасників фінансової установи рішення.

  Фінансова установа після виконання рішення, прийнятого на позачергових зборах учасників фінансової установи, в десятиденний строк з дати їх реалізації зобов’язана надіслати до Нацкомфінпослуг інформацію про результати виконання рішення позачергових зборів учасників фінансової установи.

  2.4. Рішення про накладення штрафної санкції (штрафу) на особу за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг, приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

  Постанова повинна містити:

 32. дату та номер постанови, місце її складання;
 33. прізвище, ім’я та по батькові, посаду уповноваженої особи Нацкомфінпослуг;
 34. відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);
 35. зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 36. норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою;
 37. розмір застосованої штрафної санкції (штрафу);
 38. посилання на дату і номер акта про правопорушення, в якому зафіксовано порушення;
 39. рахунок, на який повинна бути перерахована сума штрафу, та строк, протягом якого особа повинна повідомити про це Нацкомфінпослуг;

  строк, протягом якого особа зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг про добровільне виконання або про відмову від добровільного виконання постанови;

 40. посаду, прізвище та підпис уповноваженої особи Нацкомфінпослуг;
 41. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 42. Штрафні санкції (штрафи) накладаються Головою Нацкомфінпослуг та директорами департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

  У разі несплати штрафу особою в добровільному порядку у строк, передбачений постановою, він стягується Нацкомфінпослуг у судовому порядку.

  Особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України відповідно до законодавства.

  При добровільному виконанні постанови особа зобов’язана надати Нацкомфінпослуг документи, що підтверджують перерахування коштів до Державного бюджету України відповідно до законодавства.

  Якщо до особи застосований захід впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, і цією особою сплачено штраф, але правопорушення, за яке застосовано штрафну санкцію (штраф) не усунено, то до такої особи може бути застосований захід впливу, передбачений підпунктом 1 пункту 2.1 цього розділу.

  2.5. Рішення про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг оформляється у вигляді письмового розпорядження Нацкомфінпослуг, яким особі забороняється укладати договори зі споживачами фінансових послуг щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг із можливістю подальшого поновлення дії ліцензії.

  Нацкомфінпослуг приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо особою були усунені порушення, які стали підставою для тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

  У разі відсторонення керівництва від управління фінансової установи та призначення тимчасової адміністрації фінансової установи, якщо для відновлення фінансової стабільності цієї фінансової установи необхідне поновлення дії ліцензії, за клопотанням тимчасового адміністратора такої фінансової установи Нацкомфінпослуг може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії у разі, якщо порушення, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, ще не усунені.

  Рішення про анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг оформляється у вигляді письмового розпорядження Нацкомфінпослуг, яким особі забороняється укладати договори зі споживачами фінансових послуг щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг без права подальшого поновлення дії такої ліцензії.

  У разі тимчасового зупинення (обмеження) або анулювання (відкликання) ліцензії особа повинна виконувати свої зобов’язання за укладеними договорами зі споживачами фінансових послуг щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг.

  Розпорядження повинно містити:

 43. дату та номер розпорядження, місце його складання;
 44. відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);
 45. зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 46. норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою;
 47. посилання на дату та номер акта про правопорушення, у якому зафіксовано порушення особою законодавства про фінансові послуги;

  прізвище, ініціали та підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 48. дату набрання чинності розпорядженням;
 49. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 50. 2.6. Рішення про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації оформляється у вигляді письмового розпорядження Нацкомфінпослуг за наявності підстав, визначених статтею 46 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ).

  Розпорядження повинно містити:

 51. дату та номер розпорядження, місце його складання;
 52. відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

  прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання чи перебування, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) та посади осіб зі складу керівництва фінансової установи, щодо яких прийнято рішення про відсторонення від управління фінансовою установою;

 53. зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 54. норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено фінансовою установою;
 55. посилання на дату та номер акта про правопорушення, у якому зафіксовано порушення законодавства про фінансові послуги;

 56. підставу для застосування такого заходу впливу;
 57. резолютивну частину розпорядження;
 58. відомості про тимчасового адміністратора (прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) — для фізичної особи та найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ — для юридичної особи);

 59. завдання тимчасової адміністрації;
 60. строк, на який призначається тимчасова адміністрація;
 61. періодичність звітування тимчасового адміністратора перед Нацкомфінпослуг;
 62. дату набрання чинності розпорядженням;
 63. строк пред’явлення розпорядження до виконання;
 64. прізвище, ініціали та підпис Голови або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 65. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 66. Розпорядження Нацкомфінпослуг щодо застосування заходу впливу у вигляді призначення тимчасової адміністрації є виконавчим документом.

  2.7. Рішення про затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи оформляється письмовим розпорядженням Нацкомфінпослуг, яким затверджується план заходів, спрямованих на відновлення фінансової стабільності фінансової установи.

  План відновлення фінансової стабільності фінансової установи повинен містити:

  заходи з проведення фінансовою установою комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності, а також у разі необхідності проведення аудиторської перевірки;

 67. встановлення обмеження на вільне користування та розпоряджання майном фінансової установи;
 68. обов’язковий для виконання графік здійснення розрахунків зі
 69. споживачами фінансових послуг фінансовою установою;
 70. відповідальних осіб за виконання заходів плану та строки виконання таких заходів.
 71. Розпорядження повинно містити:

 72. дату та номер розпорядження, місце його складання;
 73. відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

 74. зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 75. норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено фінансовою установою;
 76. посилання на дату та номер акта про правопорушення, у якому зафіксовано порушення законодавства про фінансові послуги;

 77. затверджений план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;
 78. вказівку щодо залучення до комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності фінансової установи спеціалістів, експертів та інших осіб;

  прізвище, ініціали та підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 79. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 80. Затверджений план відновлення фінансової стабільності фінансової установи є невід’ємною частиною розпорядження Нацкомфінпослуг.

  2.8. Рішення про виключення відповідно до законодавства особи з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, оформляється письмовим розпорядженням Нацкомфінпослуг.

  Цим розпорядженням Нацкомфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ або реєстру (переліку) осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, вноситься інформація про виключення особи з реєстру (переліку) та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи або довідки про взяття на облік юридичної особи — суб’єкта господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, але має визначене законами та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг право надавати фінансові послуги.

  Розпорядження повинно містити:

 81. дату та номер розпорядження, місце його складання;
 82. відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);
 83. зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 84. норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою;
 85. посилання на дату та номер акта про правопорушення, у якому зафіксовано порушення законодавства про фінансові послуги;

  прізвище, ініціали та підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 86. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 87. ІІІ. Повноваження щодо розгляду справ про правопорушення та застосування заходів впливу

  3.1. Розгляд справ про правопорушення та застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, належить до повноважень Нацкомфінпослуг як колегіального органу.

  3.2. Розгляд справ про правопорушення та застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 3 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, належить до повноважень Голови Нацкомфінпослуг або директорів департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

  Якщо в процесі розгляду справи про правопорушення виявляються підстави застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 ( z2112-12 ), 2, 4 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, Голова Нацкомфінпослуг за власною ініціативою або директор департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг за погодженням із членом Нацкомфінпослуг відповідно до розподілу обов’язків та повноважень виносить це питання на розгляд Нацкомфінпослуг протягом 20 днів з дня порушення провадження у справі про правопорушення.

  ІV. Провадження у справі про правопорушення

  4.1. Провадження у справі про правопорушення є обов’язковою передумовою застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення.

  4.2. Виявлені посадовими особами Нацкомфінпослуг факти порушення законодавства про фінансові послуги викладаються в акті про правопорушення із зазначенням доказів (документів, даних та інформації), що підтверджують факт вчинення порушення законодавства про фінансові послуги та з посиланням на відповідну норму закону та/або іншого нормативно-правового акта.

  Акт про правопорушення, складений посадовою особою Нацкомфінпослуг, повинен містити документи, дані та інформацію, які підтверджують факт вчинення порушення законодавства про фінансові послуги. Такі документи, дані та інформація долучаються до акта про правопорушення.

  У разі виявлення порушення законодавства про фінансові послуги під час проведення перевірки (інспекції) акт про правопорушення складається не пізніше п’яти робочих днів після підписання посадовою особою Нацкомфінпослуг акта перевірки (інспекції).

  У разі порушення справи про правопорушення щодо відсутності особи за місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках), акт про правопорушення складається на підставі акта про відсутність особи за таким місцезнаходженням.

  4.3. Днем початку провадження у справі про правопорушення є дата складання посадовою особою Нацкомфінпослуг акта про правопорушення.

  Акт про правопорушення складається та підписується в двох примірниках не пізніше 15 робочих днів з дати виявлення порушення законодавства про фінансові послуги.

  4.4. Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі:

 88. якщо не доведено факт вчинення особою порушення законодавства про фінансові послуги;
 89. якщо вирішення справи про правопорушення не належить до компетенції Нацкомфінпослуг;
 90. якщо з дня вчинення порушення минуло три роки;
 91. припинення особи, щодо якої порушено справу про правопорушення;
 92. визнання таким, що втратив чинність, або визнання судом незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині, нормативно-правового акта, який містить норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено, або визнання нечинним чи скасування акта про правопорушення, яким зафіксовано факти, що свідчать про наявність порушення вимог законодавства про фінансові послуги;

 93. якщо порушено вимоги нормативно-правового акта, доступ до якого обмежений;
 94. наявності за одним і тим самим фактом іншої справи про правопорушення;
 95. якщо за тим самим фактом порушення є нескасоване рішення Нацкомфінпослуг у справі про правопорушення;

  прийняття на дату розгляду справи про правопорушення рішення Нацкомфінпослуг про виключення інформації про особу з Державного реєстру фінансових установ або з відповідних реєстрів та переліків, що ведуться Нацкомфінпослуг;

 96. порушення строку для прийняття рішення про застосування заходу впливу;
 97. якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтями 41 і 43 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ).

  4.5. Нацкомфінпослуг як колегіальний орган приймає рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, протягом 60 календарних днів з дня порушення провадження у справі про правопорушення.

  Постанова про накладення штрафних санкцій, передбачених статтею 41 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"( 2664-14 ), приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів після отримання нею акта про правопорушення та документів, які стосуються справи про правопорушення.

  4.6. Строк для прийняття рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, може бути продовжений Нацкомфінпослуг до 90 днів з дня порушення провадження у справі про правопорушення в разі:

 98. витребування додаткових документів, даних та інформації, необхідних для прийняття рішення;
 99. необхідності проведення додаткової перевірки.
 100. 4.7. Акт про правопорушення повинен містити:

 101. дату та номер;
 102. прізвище, ім’я та по батькові, посаду посадової особи Нацкомфінпослуг, яка склала акт про правопорушення;

 103. відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);
 104. опис виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;
 105. норму закону або іншого нормативно-правового акта, який порушено особою;
 106. підпис посадової особи Нацкомфінпослуг, яка склала акт про правопорушення;
 107. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 108. До акта про правопорушення долучаються пояснення керівника або  уповноваженого представника особи, інші документи, що стосуються справи про правопорушення (далі — матеріали про правопорушення).

  4.8. Якщо під час проведення перевірки посадовою особою Нацкомфінпослуг проводилось вилучення в особи документів, які підтверджують факт порушення, до матеріалів справи про правопорушення додаються копії таких документів та примірник  протоколу про їх вилучення.

  Оригінали вилучених документів повертаються особі відповідно до строків та процедур, передбачених у нормативно-правовому акті Нацкомфінпослуг, що регулює питання проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

  4.9. Примірник акта про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п’яти днів з дати його складання з повідомленням про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

  4.10. Керівник або уповноважений представник особи має право подати на розгляд справи про правопорушення письмові пояснення (заперечення) разом із документами, на яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення в обов’язковому порядку долучаються до матеріалів справи про правопорушення.

  4.11. У випадку розгляду справ про правопорушення, за які передбачено застосування заходів впливу, визначених підпунктами 1, 2, 4 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, член Нацкомфінпослуг відповідно до розподілу обов’язків подає матеріали про правопорушення до Нацкомфінпослуг як колегіального органу для розгляду справи про правопорушення. Повідомлення особи про розгляд справи про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше ніж за десять робочих днів до дати розгляду справи про правопорушення.

  4.12. Уповноважена особа Нацкомфінпослуг при підготовці справи про правопорушення, за яке передбачено застосування заходу впливу, визначеного підпунктом 3 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, до розгляду повинна:

 109. з’ясувати, чи належить до її компетенції розгляд справи про правопорушення;
 110. з’ясувати, чи належить до її компетенції застосування відповідного заходу впливу;
 111. перевірити, чи дотримані вимоги законодавства при складанні акта про правопорушення;
 112. з’ясувати, чи є в наявності додатки, зазначені в акті про правопорушення;
 113. з’ясувати, чи застосовувалися раніше до особи заходи впливу за таким самим фактом;
 114. перевірити наявність обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність особи;
 115. визначити необхідність залучення до розгляду справи про правопорушення фахівців, експертів із питань ринку фінансових послуг, фахівців саморегулівних організацій та інших осіб;

  перевірити своєчасність повідомлення особи про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

  4.13. Уповноважена особа Нацкомфінпослуг вирішує питання, передбачені у пункті 4.12 цього розділу, визначає дату, час та місце розгляду справи про правопорушення, про що повідомляється особа рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати розгляду справи про правопорушення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис.

  4.14. Керівник або уповноважений представник особи при розгляді справи про правопорушення має право:

 116. знайомитися з усіма матеріалами, які є у справі про правопорушення;
 117. бути присутнім при розгляді справи про правопорушення;
 118. надавати пояснення (у тому числі письмові), заявляти клопотання по суті виявленого порушення.
 119. 4.15. Відсутність керівника або уповноваженого представника особи в разі якщо про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення він був повідомлений згідно з вимогами пунктів 4.11 та 4.13 цього розділу, не може бути підставою для відкладення розгляду справи про правопорушення.

  4.16. Обставинами, що пом’якшують відповідальність за правопорушення, визнаються:

  відвернення особою шкідливих наслідків порушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

  вчинення порушення під час впливу обставин непереборної сили, якщо від таких обставин залежало вчинення порушення;

 120. вчинення порушення, яке не призвело до негативних наслідків для учасників ринків фінансових послуг.
 121. 4.17. Обставинами, що обтяжують відповідальність за правопорушення, визнаються:

 122. повторне вчинення особою порушення протягом року після застосування до особи заходів впливу;
 123. наявність спричинених порушенням негативних наслідків для споживачів фінансових послуг.
 124. 4.18. Рішення про застосування заходу впливу або закриття справи про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис протягом 5 днів з дати його прийняття.

  4.19. Розгляд справи про правопорушення може бути перенесено в межах строків, передбачених пунктами 4.5 та 4.6 цього розділу, у зв’язку з необхідністю залучення до участі у справі про правопорушення фахівців, експертів з питань ринків фінансових послуг та (або) інших осіб.

  При відкладенні розгляду справи про правопорушення строк її розгляду не переривається.

  4.20. Провадження у справі про правопорушення може бути зупинено, якщо:

  справу про правопорушення неможливо розглянути до вирішення пов’язаної з нею справи, що розглядається в суді, — до набрання рішенням суду в

 125. такій справі законної сили;
 126. призначається або проводиться експертиза (на час проведення експертизи);
 127. необхідно отримати додаткові докази  у справі про правопорушення.
 128. Час зупинення розгляду справи про правопорушення не зараховується до строку розгляду цієї справи про правопорушення.

  4.21. За результатами розгляду справи про правопорушення Нацкомфінпослуг або уповноважена особа Нацкомфінпослуг приймає одне з таких рішень;

 129. про застосування заходу впливу;
 130. про закриття справи про правопорушення.
 131. 4.22. Рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1 — 3, 6 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, набирають чинності з дня їх винесення Нацкомфінпослуг.

  4.23. Рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, набирають чинності в термін, вказаний в рішенні Нацкомфінпослуг.

  4.24. Особа може оскаржити рішення про застосування заходу впливу у встановленому законодавством порядку.

  4.25. Застосування заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги не звільняє особу від обов’язку припинити порушення.

  4.26. Рішення про результати розгляду справи про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення за її місцезнаходженням або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

  4.27. У випадку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в акті про правопорушення, рішенні Нацкомфінпослуг або уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу  уповноважена особа, яка склала акт про правопорушення, Нацкомфінпослуг або уповноважена особа Нацкомфінпослуг, яка прийняла рішення про застосування заходу впливу з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено акт про правопорушення (прийнято рішення про застосування заходу впливу), може прийняти рішення про їх виправлення.

  Нацкомфінпослуг або уповноважена особа Нацкомфінпослуг приймає рішення про виправлення описок, яке не пізніше двох робочих днів з дати його прийняття надсилається особі, щодо якої його було винесено, за її місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках).

  V. Порядок оскарження рішень Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафу)

  5.1. Рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 3 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, може бути оскаржене особою до Нацкомфінпослуг як колегіального органу або до суду, а рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 — 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, — до суду.

  5.2. Рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) може бути оскаржене до Нацкомфінпослуг як колегіального органу протягом 15 календарних днів з дня отримання такого рішення.

  5.3. Пропуск строку, передбаченого пунктом 5.2 цього розділу, без поважних причин є підставою для відмови Нацкомфінпослуг в розгляді скарги.

  5.4. За рішенням Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, виконання рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу, яке оскаржується особою, може бути зупинено до закінчення розгляду такої скарги та винесення  відповідного рішення Нацкомфінпослуг.

  5.5. У скарзі особи на рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу), що подається до Нацкомфінпослуг, має бути зазначено:

 132. дату та вихідний номер скарги особи;
 133. відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженого представника особи, повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

 134. дату та номер оскаржуваного рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу;
 135. підстави, з яких особою оскаржується рішення Нацкомфінпослуг, з посиланням на норми законодавства і матеріали справи про правопорушення;

 136. перелік документів, що додаються до скарги (за їх наявності);
 137. підпис керівника та відбиток печатки юридичної особи.
 138. Скарга може містити клопотання про участь керівника або уповноваженого представника особи при розгляді скарги та інші клопотання.

  5.6. За результатами розгляду скарги Нацкомфінпослуг у двадцятиденний строк з дня надходження скарги приймає одне з таких рішень:

  про залишення рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу без змін, а скарги — без задоволення;

 139. про скасування рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу та задоволення скарги;
 140. про скасування рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу і направлення справи про правопорушення на новий розгляд;

 141. про залишення скарги без розгляду.
 142. У разі якщо в процесі розгляду скарги буде встановлено, що рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу винесене уповноваженою особою Нацкомфінпослуг, неправомочною вирішувати таку справу про правопорушення, то таке рішення скасовується і справа про правопорушення направляється на розгляд уповноваженій особі Нацкомфінпослуг, яка правомочна вирішувати таку справу про правопорушення.

  У разі якщо за результатами розгляду скарги рішенням Нацкомфінпослуг скасовується рішення про застосування заходу впливу, а справа про правопорушення направляється на новий розгляд, провадження у справі здійснюється з повідомленням особи про розгляд справи про правопорушення згідно з пунктами 4.11 та 4.13 розділу ІV цього Положення. Рішення у справі про правопорушення має бути прийнято в межах строків, передбачених пунктами 4.5 та 4.6 розділу ІV цього Положення, що відраховуються з дня прийняття рішення Нацкомфінпослуг про скасування рішення про застосування заходу впливу.

  5.7. Про дату, час та місце розгляду скарги особа повідомляється в порядку, визначеному пунктами 4.11 та 4.13 розділу ІV цього Положення.

  Відсутність керівника або уповноваженого представника особи, якщо він своєчасно був повідомлений про дату, час та місце розгляду скарги, не може бути підставою для відкладення розгляду скарги.

  5.8. Рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги повинно містити:

 143. дату та номер рішення;
 144. обґрунтування підстав прийняття рішення;
 145. посилання на докази, що містяться у справі про правопорушення;
 146. підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

 147. відбиток печатки Нацкомфінпослуг.
 148. Примірник рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги, що залишається в Нацкомфінпослуг, повинен містити відмітку про надсилання цього рішення особі. Примірник рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги в п’ятиденний строк з дня прийняття такого рішення надсилається особі, щодо якої воно винесено, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис.

  5.9. Рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу після набрання ними чинності є обов’язковими для виконання особами. У разі невиконання особами рішень про застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг вживає заходів щодо виконання рішень у порядку, визначеному законодавством.

  5.10. Документи, що надсилаються особі на виконання вимог цього Положення, надсилаються за місцезнаходженням особи відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках).

  В. о. директора юридичного департаменту

  О. Мороз

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Своя картопля не смакує?

  Традиційний зліт фермерських родин пройшов на Рівненщині. І проблеми, що на ньому озвучувалися, теж уже традиційні. Щоправда, цього разу до них додалися й нові. Достукатися до тих, хто вершить ...

  Правительство утвердило проект госбюджета-2013

  Исполняющий обязанности вице-премьер-министра – министра социальной политики Сергей Тигипко сообщил, что сегодня правительство приняло проект государственного бюджета на 2013-й год, однако с ...

  Прошло обсуждение учредительных документов адвокатского самоуправления

  27 сентября 2012 года состоялось очередное заседание совместных рабочих групп по подготовке проектов документов адвокатского самоуправления на учредительный съезд адвокатов Украины, организованное ...

  После официального закрытия избирательных участков в Киеве, некоторые вынуждены были продолжить свою работу

  Значительное количество граждан пожелали исполнить свое волеизъявление в вечернее время. В связи с этим после 20.00 некоторые территориальные комиссии приняли решение продолжить работу, впустив ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ваш интернет сайт просто класс очень много чего здесь любопытного и нужного. Желаю вам держаться так же высоко и дальше и всего самого... в Вашей работе!

  Этот сайт - офигенный. Thanky! Несомненно полезный и удобный сайт.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0