Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, Президент УкраїниУказ  Президента України

Про План заходів на 2012-2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення

  З метою забезпечення виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення( 995_182 ), ратифікованої Законом України від 16 жовтня 1998 року № 187-XIV( 187-14 ), постановляю:

  1. Затвердити План заходів на 2012-2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення ( 637/2012 ) (далі — План), що додається.

  2. Кабінету Міністрів України:

 1. забезпечити контроль за виконанням Плану;
 2. передбачати щорічно під час розроблення закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки на фінансування заходів, визначених Планом.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 15 листопада 2012 року № 637/2012

  ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 15 листопада 2012 року № 637/2012

  ПЛАН ЗАХОДІВ на 2012-2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення

  1. З метою виконання вимог Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення( 995_182 ) (далі — Конвенція) щодо подання до Організації по забороні хімічної зброї (далі — Організація) національних декларацій України:

  1) проводити щорічно в установлені строки збір, аналіз, перевірку, зведення та подання до Організації національних декларацій України;

  2) створити і забезпечувати наповнення баз даних, пов'язаних із виконанням Україною зобов'язань за Конвенцією( 995_182 ).

  Міністерство закордонних справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров'я України, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державна митна служба України, Державна служба експортного контролю України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Державна інспекція ядерного регулювання України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України, за участю Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії медичних наук України, інших організацій

  2. Для забезпечення проведення в Україні інспекційної діяльності, передбаченої Конвенцією( 995_182 ):

  1) погоджувати в установленому порядку списки пропонованих для призначення інспекторів Організації та їх помічників, оглядати та перевіряти відповідність інспекційного обладнання, що ввозиться в Україну інспекційними групами;

  2) утворювати групи супроводження для кожної з інспекційних груп Організації, які прибувають в Україну для проведення інспекцій;

  3) здійснювати заходи щодо забезпечення проведення в Україні інспекційної діяльності, в тому числі відповідні заходи у пункті в'їзду/виїзду інспекційних груп Організації на територію України та у місцях інспекцій.

  Міністерство закордонних справ України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров'я України, Державна митна служба України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Державна екологічна інспекція України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України

  3. З метою здійснення контролю за міжнародними передачами, використанням та перевезенням хімікатів, які підлягають контролю за Конвенцією ( 995_182 ):

  1) здійснювати державний експортний контроль за міжнародними передачами хімікатів, які можуть бути використані для створення хімічної зброї (далі — хімікати);

  2) проводити відповідно до законодавства з питань державного експортного контролю перевірки кінцевого використання хімікатів у заявлених цілях;

  3) здійснювати державний контроль за перевезенням хімікатів територією України.

  Державна служба експортного контролю України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна митна служба України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Служба безпеки України

  4. З метою підготовки персоналу, необхідного для забезпечення виконання зобов'язань України за Конвенцією( 995_182 ):

  1) визначити працівників державних органів, відповідальних за виконання Україною відповідних зобов'язань за Конвенцією( 995_182 );

  2) розробити методичні матеріали щодо підготовки персоналу України з питань виконання Конвенції( 995_182 );

  3) організовувати та проводити навчання персоналу України щодо виконання Конвенції( 995_182 ), зокрема, навчальні інспекції під керівництвом Організації, курси з вивчення обладнання, що використовується інспекторами Організації;

  4) проводити інструктивні наради, навчальні семінари за участю представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з питань виконання Конвенції( 995_182 ).

  Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство оборони України, Державна митна служба України, Державна служба експортного контролю України, Державна екологічна інспекція України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України, за участю Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, інших організацій та вищих навчальних закладів

  5. З метою створення відповідно до вимог Конвенції( 995_182 ) державної аналітичної лабораторії:

  1) визначити об'єкт із виконання функцій державної аналітичної лабораторії за Конвенцією( 995_182 );

  2) забезпечити технологічне оснащення та сертифікацію об'єкта з виконання функцій державної аналітичної лабораторії;

  3) удосконалити нормативне, методичне та аналітичне забезпечення роботи державної аналітичної лабораторії.

  Міністерство оборони України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, за участю Національної академії наук України, науково-дослідних установ

  6. Для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка передається в рамках виконання зобов'язань України за Конвенцією ( 995_182 ):

  1) здійснювати перед проведенням інспекцій за Конвенцією ( 995_182 ) на об'єктах хімічної промисловості заходи контролю за забезпеченням захисту інформації з обмеженим доступом;

  2) проводити перевірки стану захисту інформації з обмеженим доступом у місцях, які підлягають інспекціям за Конвенцією( 995_182 ), а також захисту інформації з обмеженим доступом, яка передається Організації або одержується від Організації, у місцях її передачі та зберігання на території України.

  Служба безпеки України, а також Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інші центральні органи виконавчої влади

  7. З метою сприяння розвитку міжнародного співробітництва в рамках Конвенції( 995_182 ):

  1) забезпечувати підтримання ефективного зв'язку з Організацією та іншими суб'єктами Конвенції( 995_182 ), належну діяльність постійного представника України при Організації;

  2) сплачувати внески України до бюджету Організації;

  3) вживати заходів щодо розвитку двостороннього і багатостороннього співробітництва в рамках Конвенції( 995_182 ), в тому числі проводити тематичні конференції, семінари, тренінги;

  4) рекомендувати кандидатів від України для роботи в органах Організації;

  5) забезпечувати участь представників України в роботі сесій Виконавчої ради Організації, щорічних конференціях держав — учасниць Конвенції( 995_182 ), нарадах експертів тощо.

  Міністерство закордонних справ України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, за участю Національної академії наук України, вищих навчальних закладів

  Глава Адміністрації Президента України

  С. ЛЬОВОЧКІН

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 24.05.2012 № 613, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ від 24.05.2012 № 613 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183( z0701-06 ) "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.04.2012 № 253 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1073-р( 1073-2012-р ) " Про затвердження проекту та титулу будови Реконструкція енергоблока № 13 Старобешівської ТЕС", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Львів: Зливи полегшення не принесли

  Після незвично спекотних для Галичини двох тижнів нарешті пройшли рятівні дощі. Першими під приціл літніх дощів потрапили гірські райони Львівщини Сколівський, Турківський, Старосамбірський.

  Щодо усунення порушень законодавства про цінні папери ТОВ «Фонд технологічних інвестицій», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо усунення порушень законодавства про цінні папери ТОВ «Фонд технологічних інвестицій» Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), керуючись статтею 108 Цивільного кодексу України( 435-15 ), на підставі листа Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) у зв’язку з виявленням в діях товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд технологічних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 31812874), яке є правонаступником закритого акціонерного товариства «Фонд технологічних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 31812874), порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій( z0822-13 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій( z0180-99 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473) (далі — Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань", Вищий господарський суд України

  Господарські суди України Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань"

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Благодарим всех, от кого зависит продвижение сайта.

  Этот интернет портал классный! работал на нем довольно часто. Думаю, что этот портал ждет светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще! Действуйте!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0