Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1043 Київ

  Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки( 689-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2021; 2012 р., № 45, ст. 1771), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження( 1056-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081), зміни, що додаються.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1043

  ЗМІНИ, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689( 689-2011-п ) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056( 1056-2011-п )

  1. У Порядку використання коштів( 689-2011-п ), передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 689:

  1) пункт 2( 689-2011-п ) після слів і цифр "(Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762)" доповнити словами "(далі — Програма)";

  2) пункти 4( 689-2011-п ) і 5( 689-2011-п ) викласти в такій редакції:

  "4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

  1) розроблення стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

  2) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

  3) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

  4) будівництво та реконструкцію електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області;

  5) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства;

  6) стимулювання населення до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному розмірі (далі — часткова компенсація відсотків) за користування кредитами, отриманими фізичними особами (далі — позичальники) у фінансових установах;

  7) оснащення:

  суб’єктів господарювання комунальної власності, які провадять діяльність у сфері виробництва теплової енергії, приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії;

 1. житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії;
 2. 8) проведення санації будівель установ відповідно до пункту 2 підпункту 2 додатка 2 до Програми( 243-2010-п ), в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

  9) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації їм частини вартості енергоефективних проектів.

  5. Використання бюджетних коштів здійснюється за такою процедурою:

  1) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, Держенергоефективності за результатами проведення процедури закупівлі укладає договори з переможцями процедури закупівлі (підприємства та організації незалежно від форми власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних робіт;

  2) для здійснення заходів, зазначених у підпунктах 2 і 3 пункту 4 цього Порядку:

  Держенергоефективності проводить на підставі конкурсу відбір енергоефективних проектів у порядку, визначеному Мінекономрозвитку;

  Мінекономрозвитку за поданням Держенергоефективності:

  - визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та даних такого реєстру;

  - перераховує бюджетні кошти на відкриті в органах Казначейства рахунки зазначених розпорядників бюджетних коштів;

  3) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 4 пункту 4 цього Порядку, головний розпорядник бюджетних коштів визначає одержувача бюджетних коштів, який є суб’єктом природних монополій у сфері передачі та розподілу електроенергії і виконує програми капітального будівництва, модернізації, технічного переобладнання і реконструкції магістральних та міждержавних електричних мереж;

  4) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 6 пункту 4 цього Порядку:

  Мінекономрозвитку за поданням Держенергоефективності:

  - розподіляє бюджетні кошти, передбачені для часткової компенсації відсотків, серед регіонів пропорційно кількості населення та може перерозподіляти такі кошти відповідно до потреб регіонів;

  - визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та даних такого реєстру;

  - перераховує бюджетні кошти на відкриті в органах Казначейства рахунки зазначених розпорядників бюджетних коштів.

  Бюджетні кошти спрямовуються розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитами, отриманими позичальниками в національній валюті для впровадження енергоефективного  обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт, до яких належать:

 3. для одноквартирних будинків:
 4. - газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

  - електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

  - котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

  - теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

  - сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

  - сонячні панелі для виробництва електроенергії, включаючи вартість їх встановлення;

  - радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

  - роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

  - роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

  - склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

 5. для квартир у багатоквартирних будинках:
 6. - радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

  - прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

  - прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

  - роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку;

  - склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення.

  Частковій компенсації відсотків підлягають суми фактично нарахованих та сплачених відсотків за користування кредитами у поточному бюджетному році у розмірі відсоткової ставки, передбаченої кредитним договором, але не більш як подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла на дату укладення кредитного договору.

  Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

  Право на часткову компенсацію відсотків може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором протягом бюджетного року.

  Для отримання позичальником часткової компенсації відсотків між розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, фінансовою установою і позичальником укладається договір про надання часткової компенсації відсотків.

  Для укладення договору про надання часткової компенсації відсотків позичальник подає розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня:

 7. заяву про надання часткової компенсації відсотків;
 8. копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

  копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

 9. копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна житлового призначення;
 10. копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та банком-кредитором;

  довідку-розрахунок банку про сплату суми відсотків за користування кредитом у відповідний період і довідку-розрахунок банку про суму компенсації відсотків за користування кредитом у відповідний період;

  копії підтвердних документів щодо придбання товарів та/або виконаних робіт (рахунок-фактура, накладна на придбання товару або акт виконаних робіт);

  інформацію про банківські реквізити позичальника;

 11. виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту чи позики.
 12. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня перераховують бюджетні кошти, призначені для надання часткової компенсації відсотків, на підставі договору про надання часткової компенсації відсотків та копії платіжного доручення з відміткою фінансової установи про сплату відсотків за користування кредитами з рахунків органів Казначейства на поточні рахунки позичальників, відкриті у фінансових установах;

  5) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 7 пункту 4 цього Порядку, Мінрегіон подає Держенергоефективності пропозиції щодо визначення переліку розпорядників коштів нижчого рівня;

  Мінекономрозвитку за поданням Держенергоефективності:

  - визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та даних такого реєстру;

  - перераховує бюджетні кошти на відкриті в органах Казначейства рахунки зазначених розпорядників бюджетних коштів;

  6) для проведення санації будівель установ відповідно до пункту 2 підпункту 2 додатка 2 до Програми( 243-2010-п ), в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації (підпункт 8 пункту 4 цього Порядку), головний розпорядник бюджетних коштів включає до мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів Мінсоцполітики як розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, будівля якого підлягає санації.

  Мінекономрозвитку:

 13. розподіляє бюджетні кошти відповідно до підпункту 2 пункту 2 додатка 2 до Програми( 243-2010-п );
 14. перераховує бюджетні кошти на відкритий в органах Казначейства рахунок розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня;

  7) для здійснення заходу, зазначеного у підпункті 9 пункту 4 цього Порядку, Держенергоефективності на підставі конкурсу та у порядку, визначеному Мінекономрозвитку, проводить відбір енергоефективних проектів, частина вартості яких компенсується суб’єктам господарювання.

  Для проведення конкурсу енергоефективних проектів утворюється комісія у складі, який затверджується Держенергоефективності.

  Конкурсну комісію очолює Голова Держенергоефективності. До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національної академії наук.

  Бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері промисловості, частини вартості енергоефективних проектів, зокрема тих, що пов’язані із зменшенням обсягів споживання природного газу.

  Компенсація частини вартості завершених у 2010-2012 роках енергоефективних проектів надається у розмірі 30 відсотків вартості такого проекту (без урахування податку на додану вартість).

  Право на компенсацію частини вартості енергоефективного проекту може бути використано суб’єктом господарювання лише один раз і лише за одним таким проектом протягом бюджетного року.

  Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають до Держенергоефективності заяву за встановленою Мінекономрозвитку формою та бізнес-план енергоефективного проекту і проектно-кошторисну документацію проекту.

  До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання або їх участь у конкурсі може бути припинена у разі, коли:

  їх визнано банкрутами, щодо яких проводиться санація, порушено справу про банкрутство або які ліквідуються;

  подали недостовірну інформацію про реалізацію енергоефективного проекту або свій фінансово-економічний стан;

 15. отримують кошти для реалізації енергоефективних проектів за іншими бюджетними програмами;
 16. мають понад півроку заборгованість з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  За результатами конкурсу енергоефективних проектів комісія приймає рішення та подає Держенергоефективності пропозиції і рекомендації щодо відбору енергоефективних проектів, частина вартості яких компенсується суб’єктам господарювання.

  Мінекономрозвитку за поданням Держенергоефективності готує рішення про затвердження переліку суб’єктів господарювання та розмір компенсації вартості проектів за рахунок бюджетних коштів.

  Виплата компенсації частини вартості енергоефективного проекту суб’єктам господарювання проводиться Держенергоефективності шляхом перерахування бюджетних коштів на їх поточні рахунки у фінансових установах.".

  2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження( 1056-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

 17. пункти 3( 1056-2011-п ) і 5( 1056-2011-п ) викласти в такій редакції:
 18. "3. Бюджетні кошти використовуються за програмою "Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки" з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі( 994_694 ) від 1 грудня 2005 р. та Енергетичної стратегії України на період до 2030 року( 145-2006-р ), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145, і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки( 243-2010-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347) (далі — Програма), зокрема на:

  1) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізацію проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах соціальної сфери комунальної власності та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

  2) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

  3) розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива;

  4) розроблення типових проектів із впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

  5) розроблення типових проектів із впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах соціальної сфери комунальної власності;

  6) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів;

  7) розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива.";

  "5. Використання бюджетних коштів для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, здійснюється за такою процедурою:

  1) для здійснення заходу, передбаченого підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності на підставі конкурсу та у порядку, визначеному Мінекономрозвитку, проводить відбір енергоефективних проектів. За результатами конкурсу головний розпорядник бюджетних коштів перераховує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня;

  2) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 2-7 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності за результатами проведення процедури закупівлі укладає договори з переможцями процедури закупівлі (підприємствами та організаціями незалежно від форми власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних робіт.

  Для проведення процедури закупівлі Мінрегіон готує інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та подає її Держенергоефективності.".

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  молоді та спорту України від 23.01.2012 № 52, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.01.2012 № 52 Відповідно до статті 39 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"( 3808-12 ), враховуючи клопотання Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України, та з метою удосконалення роботи Комісії з визнання видів спорту в Україні НАКАЗУЮ:

  Державтоінспекція Хмельниччини поспілкувалась з представниками засобів масової інформації

  Днями, в управлінні ДАІ Хмельницької області, відбулась зустріч з місцевими мас-медіа.

  Ввоз энергосберегающих товаров будет освобожден от ввозной пошлины и НДС

  Председатель Госпредпринимательства Михаил Бродский согласовал проект постановления, направленный на совершенствование механизма государственного регулирования в вопросах ввоза на таможенную ...

  Розвиватимемо круїзний туризм

  Україна отримала статус країни координатора Робочої групи з туризму на період до 30 червня 2015 року, що діє в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное спасибо творцам этого интернет сайта!!! Это на самом деле - находка! Так держать!!! Удачи!

  Да, тут много актуальной информации. Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто молодцы.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0