Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну

Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку

  Цей Закон визначає комплекс економічних заходів, спрямованих на вирішення питань заборгованості та забезпечення стабільного розвитку державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які включені до складу Державного концерну "Укроборонпром" (далі — підприємства оборонно-промислового комплексу).

  Стаття 1. Вирішення питань заборгованості перед соціальними фондами

  1. Підлягають списанню не сплачені на день набрання чинності цим Законом суми заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу (у тому числі встановлені судовими рішеннями та реструктуризовані) з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — соціальні фонди), а саме: заборгованість зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування; внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне страхування; єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; з відшкодування пільгових пенсій (у тому числі витрат на їх доставку), наукових пенсій; накладених (нарахованих) сум штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинності цим Законом.

  2. Органи соціальних фондів визначають суму заборгованості, яка підлягає списанню, за даними обліку платежів у соціальних фондах.

  3. Органи соціальних фондів проводять протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом з підприємствами оборонно-промислового комплексу звіряння сум несплаченої заборгованості, результати якого оформлюються актом.

  4. Списання сум заборгованості здійснюється протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом за рішеннями органів соціальних фондів, про що підприємствам оборонно-промислового комплексу надсилається повідомлення, в якому зазначається сума списаної заборгованості.

  5. Списана заборгованість відображається в даних обліку платежів у соціальних фондах із зазначенням дати прийняття рішення про списання. Такі операції відображаються у звітності окремим рядком.

  6. Соціальні фонди подають Міністерству фінансів України інформацію про суми заборгованості, списаної відповідно до вимог цієї статті.

  7. Період, за який списано заборгованість зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обліковується в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.

  8. На суми списаної заборгованості цих підприємств зі сплати платежів, що спрямовуються до бюджету Пенсійного фонду України, списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунка у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Стаття 2. Вирішення питань заборгованості за природний газ, електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення

  1. На умовах, визначених цією статтею, підлягають списанню:

  1) заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу (у тому числі встановлена судовими рішеннями та реструктуризована) за теплову енергію і природний газ та послуги з його транспортування  перед підприємствами, що виробляють, транспортують і постачають теплову енергію, та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", її дочірніми компаніями (підприємствами), яка обліковувалася станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

  2) заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу (у тому числі встановлена судовими рішеннями та реструктуризована) за електричну енергію перед суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, яка виникла станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

  3) заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу (встановлена судовими рішеннями та реструктуризована) за надані їм послуги з водопостачання та водовідведення перед суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, яка виникла станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

  4) заборгованість (у тому числі встановлена судовими рішеннями та реструктуризована) з пені, штрафних та фінансових санкцій (3 відсотки річних та індекс інфляції), які нараховані підприємствам оборонно-промислового комплексу на заборгованість за природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергію, електричну енергію та надані послуги з водопостачання та водовідведення станом на 1 вересня 2012 року і не сплачені станом на дату набрання чинності цим Законом;

  5) заборгованість підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, перед суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, в межах сум, списаних учасникам процедури списання — підприємствам оборонно-промислового комплексу, яка виникла станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

  6) заборгованість підприємств, які надають послуги з водопостачання та водовідведення, перед суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії, в межах сум, списаних учасникам процедури списання — підприємствам оборонно-промислового комплексу, яка виникла станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

  7) заборгованість (у тому числі встановлена судовими рішеннями та реструктуризована) суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, за електричну енергію перед оптовим постачальником електричної енергії, яка виникла станом на 1 січня 2007 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом, в обсягах, що не перевищують списаних учасникам процедури списання — підприємствам оборонно-промислового комплексу за спожиту електричну енергію та послуги з водопостачання та водовідведення обсягів заборгованості;

  8) заборгованість (у тому числі реструктуризована або встановлена судовими рішеннями) оптового постачальника електричної енергії за електричну енергію перед підприємствами, що виробляють електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2007 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом, в обсягах, що не перевищують списаних учасникам процедури списання — підприємствам оборонно-промислового комплексу за спожиту електричну енергію та послуги з водопостачання та водовідведення обсягів заборгованості;

  9) заборгованість за природний газ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України, що виникла в результаті виконання рішень Кабінету Міністрів України, встановлена судовими рішеннями, яка обліковувалася станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом;

  10) заборгованість за природний газ (у тому числі реструктуризована) підприємств, що виробляють електричну енергію, перед Державним агентством резерву України, отриманий згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України у порядку тимчасового позичання, яка обліковувалася станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом та визначена за ціною на дату отримання природного газу.

  2. Списання заборгованості (у тому числі з пені, штрафних та фінансових санкцій) відповідно до цієї статті здійснюється підприємствам оборонно-промислового комплексу відповідними суб’єктами господарювання, які здійснюють постачання природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, оптовим постачальником електричної енергії, підприємствами, що виробляють електричну енергію, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми компаніями (підприємствами), а також суб’єктами господарювання, які постачають теплову енергію, надають послуги з водопостачання та водовідведення (далі — учасники процедури списання), у такому порядку:

  1) обсяг заборгованості (у тому числі реструктуризованої) визначається з урахуванням вимог законодавства з питань інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків і списується учасниками процедури списання у сумах, що обліковуються в бухгалтерському обліку таких учасників, враховуючи у тому числі суми пені, штрафних санкцій, 3 відсотки річних та індекс інфляції на дату списання;

  2) для списання заборгованості кожен учасник процедури списання утворює комісію з питань списання заборгованості, до складу якої обов’язково входять керівник підприємства як голова комісії та головний бухгалтер і яка визначає обсяг та період виникнення заборгованості, що підлягає списанню, у розрізі контрагентів;

  3) списання заборгованості проводиться на підставі взаємно погоджених актів звіряння учасників процедури списання, в яких зазначаються обсяг та період виникнення заборгованості, що підлягає списанню;

  4) датою списання заборгованості є дата підписання взаємно погоджених актів звіряння учасниками процедури списання;

  5) у разі якщо у статутному капіталі підприємства — учасника процедури списання 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, взаємно погоджений акт погоджується органом, уповноваженим управляти таким підприємством.

  3. На умовах, визначених цією статтею, підлягає списанню заборгованість за природний газ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України, яка виникла в результаті виконання рішень Кабінету Міністрів України, встановлена судовими рішеннями, що обліковувалася станом на 1 вересня 2012 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом.

  Заборгованість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", підприємств паливно-енергетичного комплексу перед Державним агентством резерву України списується в межах сум списаної заборгованості підприємствами оборонно-промислового комплексу за природний газ, електричну і теплову енергію, водопостачання та водовідведення перед відповідними суб’єктами господарювання, які здійснюють постачання природного газу та електроенергії за регульованим тарифом, теплової енергії, надають послуги з водопостачання та водовідведення.

  З метою списання зазначена заборгованість (або зобов’язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді) підлягає переведенню у грошову форму згідно з чинним законодавством відповідно до грошової вартості матеріальних цінностей, зазначених у відповідному судовому рішенні.

  Стаття 3. Особливості господарської діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу

  1. Встановити, що кошти, одержані від продажу нерухомого майна підприємств оборонно-промислового комплексу, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна та 95 відсотків одержаних коштів понад балансову (залишкову) вартість, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.

  2. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна підприємств оборонно-промислового комплексу, не зараховані до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються на розвиток і модернізацію виробництва, фінансування науково-технічних розробок, інноваційної діяльності цих підприємств на підставі погоджених з Державним концерном "Укроборонпром" планів.

  3. Передача в оренду нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, здійснюється безпосередньо підприємствами оборонно-промислового комплексу за погодженням з Державним концерном "Укроборонпром", крім випадків передачі в оренду цілісних майнових комплексів підприємств оборонно-промислового комплексу, щодо яких орендодавцем є Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва.

  4. Підприємства оборонно-промислового комплексу за рішенням Державного концерну "Укроборонпром" мають право безоплатно передавати майно у випадках, якщо така передача здійснюється з метою:

  проведення демонстрацій товарів військового призначення та подвійного використання з подальшим поверненням цього майна;

  проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення з подальшим поверненням цього майна або без такого;

  підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій з подальшим поверненням цього майна або без такого;

  забезпечення діяльності представництв Державного концерну "Укроборонпром" та підприємств оборонно-промислового комплексу з подальшим поверненням цього майна або без такого.

  Стаття 4. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня його опублікування.

  2. Дія цього Закону поширюється на підприємства оборонно-промислового комплексу, включені до складу Державного концерну "Укроборонпром" станом на дату набрання чинності цим Законом.

  3. Внести зміни до таких законів України:

  1) Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2002 р., № 17, ст. 117) доповнити статтею 46-2 такого змісту:

  "Стаття 46-2. Особливості банкрутства підприємств оборонно-промислового комплексу

  1. Для цілей цього Закону підприємствами оборонно-промислового комплексу визнаються державні підприємства, включені до складу Державного концерну "Укроборонпром".

  2. При розгляді справи про банкрутство підприємств учасником провадження у справі про банкрутство підприємства оборонно-промислового комплексу додатково визнається Державний концерн "Укроборонпром".

  3. Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію боржника, господарський суд може винести ухвалу про санацію боржника за клопотанням Державного концерну "Укроборонпром", за умови укладення ним з кредиторами договору поруки за зобов’язаннями боржника.

  Договір поруки за зобов’язаннями боржника укладається та підписується уповноваженою особою Державного концерну "Укроборонпром".

  4. Державний концерн "Укроборонпром" має право запропонувати господарському суду кандидатуру керуючого санацією, інвестора.

  5. Державний концерн "Укроборонпром" має право в будь-який час до закінчення процедури санації підприємства оборонно-промислового комплексу розрахуватися з усіма кредиторами в порядку, передбаченому цим Законом";

  2) розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376) доповнити пунктом 14-3 такого змісту:

  "14-3. Установити, що період, за який списано заборгованість, визначену у статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі";

  3) розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"( 2464-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

  "9-1. Установити, що період, за який списано заборгованість, визначену у статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", обліковується в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі";

  4) у Господарському кодексі України( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

  абзац другий частини другої статті 75 доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";

 1. пункт 3 частини першої статті 287 доповнити словами "якщо інше не передбачено законом";
 2. 5) частину третю статті 27 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити словами "крім передбаченого Законом України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку";

  6) статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99 із наступними змінами) доповнити частиною восьмою такого змісту:

  "8. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку";

  7) у Законі України "Про управління об’єктами державної власності"( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року № 4498-VI):

 3. частину п’яту статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
 4. "Чистий прибуток господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди відповідно до абзаців третього та п’ятого цієї статті, зменшується на суму прибутку, яка виникла в результаті виконання законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії" ( 3320-17 ), "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств — учасників Державного концерну "Укроборонпром"( 5414-17 );

 5. частину другу статті 11-1 доповнити абзацом такого змісту:
 6. "Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму прибутку, яка виникла в результаті виконання законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії"( 3320-17 ), "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу — учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств — учасників Державного концерну "Укроборонпром".

  4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 7. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 8. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 6 вересня 2012 року № 5213-VI

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  що втратили чинність, деяких наказів Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерство фінансів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2012 р. за № 1296/21608 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного контрольно-ревізійного управління України

  «Динамо» - «Металіст»: прогнози букмекерів

  Фаворитом центрального поєдинку 12-го туру футбольної Прем'єр-ліги України Динамо (Київ) Металіст (Харків) букмекери вважають столичний клуб.

  Владислав МАШКІН: «Середній розмір пенсії збільшився завдяки перерахункам»

  Хоч би скільки писали про пенсії, це питання завжди цікаве людям. Адже кожен з нас свого часу оформлятиме власну пенсію, зароблену нелегкою працею. І кожному хочеться, аби виплата була гідною. ...

  Про внесення змін та доповнень до Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік, Державна адміністрація залізничного транспорту України

  ДП "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень" ТОВ НВФ "ТМСофт" ДП "Український транспортно-логістичний центр" Головному інформаційно-обчислювальному центру Укрзалізниці

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Да, тут много актуальной информации. Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто молодцы.

  Просто замечательный! Хорошенький портальчик! Очень здорово. Всё доступно и легко. Спасибо за профессиональный портал!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0