Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань митної служби України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. № 752 Київ

  Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань митної служби України

  Відповідно до частини сьомої статті 573 Митного кодексу України( 4495д-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок присвоєння спеціальних звань митної служби України, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 27

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 752

  ПОРЯДОК присвоєння спеціальних звань митної служби України

  1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння спеціальних звань митної служби посадовим особам, іншим працівникам митних органів та організацій.

  2. Спеціальні звання митної служби присвоюються відповідно до займаних посад згідно з переліком, зазначеним у додатку.

  3. Посадовим особам митних органів присвоюються спеціальні звання в межах відповідної категорії посад:

  1) посадовій особі, що вперше призначена на посаду в митні органи, на які покладено виконання завдань, визначених Митним кодексом України( 4495-17 ), присвоюється спеціальне звання інспектора митної служби 4 рангу;

  2) посадовим особам, що перебували на державній службі, військовій службі або службі в іншому органі, в якому передбачено присвоєння спеціальних звань, та вперше призначені на посаду у митному органі, на який покладено виконання завдань, визначених Митним кодексом України( 4495-17 ), може бути присвоєно спеціальне звання за посадою, на яку призначена особа, або на один чи два ступені нижче такого звання з урахуванням рангу державного службовця, військового, спеціального звання та результатів первинної атестації.

  4. Працівникам митних органів та організацій, які не є посадовими особами та вперше призначаються на посаду в митному органі та організації, присвоюється спеціальне звання молодшого інспектора митної служби.

  5. У разі присвоєння чергового спеціального звання в межах відповідної категорії посад для посадових осіб та інших працівників митних органів, організацій установлюється такий строк перебування у спеціальному званні:

 1. радник митної служби 2 рангу — 5 років;
 2. радник митної служби 3 рангу — 4 роки;
 3. інспектор митної служби 1 рангу — 3 роки;

  інспектор митної служби 2 рангу — 3 роки;

  інспектор митної служби 3 рангу — 3 роки;

  інспектор митної служби 4 рангу — 3 роки;

  інспектор митної служби — 2 роки;

 4. молодший інспектор митної служби — 2 роки.
 5. Строк перебування у спеціальному званні, найвищому для відповідної посади, не обмежується.

  Строк перебування у спеціальному званні дійсного державного радника митної служби, державного радника митної служби 1-3 рангів, радника митної служби 1 рангу не встановлюється.

  Строк перебування посадової особи, працівника митного органу та організації у відпустці для догляду за дитиною не зараховується до строку перебування у спеціальному званні.

  6. Спеціальні звання посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій присвоюються послідовно, крім випадків, передбачених цим Порядком.

  Особі, призначеній на посаду з установленням випробувального строку, спеціальне звання присвоюється після його закінчення.

  7. Посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій спеціальні звання відповідно до займаних посад присвоюються:

  дійсного державного радника митної служби — Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

 6. державного радника митної служби 1-3 рангів — Президентом України за поданням Голови Держмитслужби;
 7. радника митної служби 1-3 рангів посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій, а також спеціальні звання інспекторів митної служби 3 і 4 рангів, інспекторів митної служби випускникам спеціалізованого вищого навчального закладу митної служби — Головою Держмитслужби;

  інспекторів митної служби 1-4 рангів, інспекторів митної служби та молодших інспекторів митної служби (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 573 Митного кодексу України( 4495д-17 )) — керівниками відповідних митних органів (за винятком митних постів).

  8. Подання щодо присвоєння звання дійсного державного радника митної служби вноситься Кабінетові Міністрів України Головою Держмитслужби. До подання додаються такі документи:

 8. біографічна довідка;
 9. копія документа про призначення на посаду;
 10. копія акта щодо присвоєння попереднього спеціального звання митної служби;
 11. копія першої сторінки та сторінки трудової книжки із записом про присвоєння попереднього спеціального звання митної служби.

  9. Посадовим особам митної служби, до яких застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь, попереднє звання поновлюється незалежно від посади, яку на момент поновлення звання вони займають.

  10. Час перебування у пониженому спеціальному званні до строку перебування в поновленому спеціальному званні не зараховується.

  11. У разі коли посадова особа тимчасово виконує обов’язки за посадою, спеціальне звання, що відповідає цій посаді, не присвоюється.

  12. Голова Держмитслужби має право присвоювати посадовим особам та іншим працівникам митних органів та організацій, які сумлінно виконують службові обов’язки, — спеціальні звання в межах, визначених для відповідної посади, достроково, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менш як протягом половини встановленого строку.

  13. Спеціальне звання, присвоєне посадовій особі, іншому працівнику митного органу та організації, зберігається за ними довічно.

  Позбавлення спеціального звання здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України( 2341-14 ).

 12. 14. Про присвоєння та позбавлення спеціального звання робиться відповідний запис у трудовій книжці.
 13. 15. Особам, яким присвоєно спеціальні звання, виплачуються щомісячні грошові надбавки в установлених законодавством розмірах.

  Додаток до Порядку

  ПЕРЕЛІК посад у митних органах та організаціях, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань митної служби України та граничних спеціальних звань митної служби України за цими посадами

  Найменування посади

  Граничне спеціальне звання митної служби України

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи

  Голова Держмитслужби

 14. дійсний державний радник митної служби
 15. Перший заступник Голови Держмитслужби

 16. державний радник митної служби 1 рангу
 17. Заступник Голови Держмитслужби, директор департаменту, радник Голови Держмитслужби

 18. державний радник митної служби 2 рангу
 19. Заступник директора департаменту, заступник директора департаменту — начальник управління (відділу), начальник управління

 20. державний радник митної служби 3 рангу
 21. Заступник начальника управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідуючий сектором

 22. радник митної служби 1 рангу
 23. Помічник Голови Держмитслужби, головний інспектор, головний спеціаліст

 24. радник митної служби 2 рангу
 25. Провідний інспектор, провідний спеціаліст

 26. радник митної служби 3 рангу
 27. Старший інспектор, спеціаліст 1 категорії

  інспектор митної служби 1 рангу

  Митниці, митні пости

  Начальник митниці

 28. державний радник митної служби 2 рангу
 29. Перший заступник начальника митниці

 30. державний радник митної служби 3 рангу
 31. Заступник начальника митниці, заступник начальника митниці — начальник служби; начальник митного поста, штатна чисельність якого перевищує 40 одиниць; начальник самостійного відділу (служби) митниці, штатна чисельність якого перевищує 10 одиниць

 32. радник митної служби 1 рангу
 33. Начальник самостійного відділу (служби) митниці, штатна чисельність якого не перевищує 10 одиниць; начальник митного поста, штатна чисельність якого не перевищує 40 одиниць; заступник начальника служби, заступник начальника служби — начальник відділу (сектору), заступник начальника митного поста, заступник начальника митного поста — начальник відділу (сектору)

 34. радник митної служби 2 рангу
 35. Заступник начальника самостійного відділу митниці, заступник начальника самостійного відділу — начальник сектору, начальник відділу у складі підрозділу та його заступник, заступник начальника відділу у складі підрозділу — начальник сектору, начальник самостійного сектору

 36. радник митної служби 3 рангу
 37. Начальник сектору у складі підрозділу, головний інспектор, головний спеціаліст

  інспектор митної служби 1 рангу

  Провідний інспектор, провідний спеціаліст

  інспектор митної служби 2 рангу

  Старший інспектор, спеціаліст 1 категорії

  інспектор митної служби 3 рангу

  Інспектор, спеціаліст 2 категорії, спеціаліст

  інспектор митної служби 4 рангу

  Водій, завідуючий складом, архівом, іншим підрозділом

  інспектор митної служби

  Спеціалізовані митні органи

  Керівник спеціалізованого митного органу

 38. державний радник митної служби 2 рангу
 39. Перший заступник керівника спеціалізованого митного органу

 40. державний радник митної служби 3 рангу
 41. Заступник керівника спеціалізованого митного органу

 42. радник митної служби 1 рангу
 43. Начальник основного відділу (служби), завідуючий кафедрою

 44. радник митної служби 2 рангу
 45. Заступник начальника основного відділу (служби), заступник завідуючого кафедрою, начальник відділу у складі підрозділу та його заступник, начальник самостійного сектору

 46. радник митної служби 3 рангу
 47. Начальник сектору у складі відділу, головний інспектор, головний спеціаліст, старший викладач

  інспектор митної служби 1 рангу

  Провідний інспектор, провідний спеціаліст

  інспектор митної служби 2 рангу

  Старший інспектор, спеціаліст 1 категорії

  інспектор митної служби 3 рангу

  Інспектор, спеціаліст 2 категорії, спеціаліст

  інспектор митної служби 4 рангу

  Водій, завідуючий складом, архівом, іншим підрозділом

  інспектор митної служби

  Митні організації

  Керівник митної організації

 48. радник митної служби 1 рангу
 49. Перший заступник, заступник керівника митної організації

 50. радник митної служби 2 рангу
 51. Начальник основного відділу (служби)

 52. радник митної служби 3 рангу
 53. Заступник начальника основного відділу (служби), начальник відділу у складі підрозділу та його заступник, начальник самостійного сектору

  інспектор митної служби 1 рангу

  Начальник сектору у складі відділу, головний інспектор, головний спеціаліст

  інспектор митної служби 2 рангу

  Провідний інспектор, провідний спеціаліст

  інспектор митної служби 3 рангу

  Старший інспектор, спеціаліст 1 категорії

  інспектор митної служби 4 рангу

  Інспектор, спеціаліст, водій, завідуючий складом, архівом, іншим підрозділом

  інспектор митної служби

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 752

  ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 900( 900-2003-п ) "Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1190).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 560( 560-2004-п ) "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1190).

  3. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України( 371-2005-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 371 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1080).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 613( 613-2006-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 900" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1434).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 113( 113-2010-п ) "Про внесення змін до Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 455).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 169( 169-2010-п ) "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 618).

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Китайський кредит обслуговує кукурудза

  Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо постачання кукурудзи до Китаю. Відповідний протокол підписано у Пекіні між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Генеральною ...

  Усі прапори в нас — як удома

  Понад 500 учасників творчих колективів національно-культурних товариств із різних регіонів України зібралися в курортному містечку Приморськ Запорізької області на традиційний Всеукраїнський ...

  Про надання гуманітарної допомоги Республіці Філіппіни, Президент України

  Указ  Президента України З метою сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Республіці Філіппіни, та відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу»( 1192-14 ) постановляю:

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Верховна Рада України

  Передача заставної шляхом вчинення індосаменту надає індосату всі права іпотекодержателя за іпотечним договором та основним зобов’язанням. Індосат набуває прав іпотекодержателя з моменту державної ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Довольно уникальный, актуальный и полностью отличающийся от существующих ресурс! Хочется поддержать Вас материально. Как это можно сделать?

  Очень уникальный, интересный и абсолютно не похожий на существующие интернет портал! Я хочу поддержать Вас финансово. Как это можно сделать?
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0