Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Програми управління державним боргом на 2013 рік, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.02.2013  № 277
 2. Про затвердження Програми управління державним боргом на 2013 рік

  На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом"( 815-2012-п ) від 01 серпня 2012 р. № 815 та відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом( v0461201-10 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2010 р. № 461, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Програму управління державним боргом на 2013 рік ( v0277201-13 ), що додається.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.02.2013  № 277

  ПРОГРАМА управління державним боргом на 2013 рік

  Програму управління державним боргом на 2013 рік підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом"( 815-2012-п ) від 01 серпня 2012 р. № 815 та відповідно до пунктів 5.1-5.3 Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом( v0461201-10 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2010 р. № 461.

  Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

  1. Показники Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"( 5515-17 ) в частині державного боргу і державних запозичень

  Витрати державного бюджету на 2013 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановано відповідно до:

  - графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання проекту Державного бюджету на 2013 рік;

  - планових обсягів запозичень на 2013 рік на фінансування державного бюджету;

  - прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

  - прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

  Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких застосовує власну методику розрахунку платежів за позикою.

  Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 116035,0 млн. грн.

  У 2013 році обсяг платежів з погашення державного боргу становить 81068,4 млн. грн., з яких 45473,9 млн. грн., або 56,1 %, становлять зобов'язання по внутрішньому боргу, а 35594,5 млн. грн., або 43,9 %, — зобов'язання по зовнішньому боргу.

  Найбільші обсяги передбачено на погашення ОВДП 2012 року в сумі 21785,9 млн. грн., ОВДП 2010 року — 9395,1 млн. грн., ОВДП 2011 року — 3705,2 млн. грн., ОЗДП 2003 року — 8400,0 млн. грн., а також на погашення позик МВФ — 22825,7 млн. грн.

  Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2013 рік прогнозується в обсязі 34966,5 млн. грн.

  Найбільшу питому вагу в обслуговуванні державного внутрішнього боргу протягом 2013 року матимуть виплати за ОВДП 2012 року в сумі 6440,6 млн. грн., ОВДП 2009 року в сумі 4064,9 млн. грн., та ОВДП 2011 року в сумі 3502,7 млн. грн.

  В обслуговуванні державного зовнішнього боргу у вказаному періоді найбільшу питому вагу матимуть видатки за позиками МВФ в сумі 1608,4 млн. грн. та ОЗДП 2012 року в сумі 3507,0 млн. грн.

  2. Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування Державного бюджету України у 2013 році ( 5515-17 )

  Протягом 2013 року фінансування Державного бюджету України здійснюватиметься за допомогою широкого спектру боргових інструментів.

  За термінами обігу найбільшу питому вагу матимуть довгострокові інструменти (57,1 %), середньострокові (24,3 %) та інструменти з терміном погашення від 3 до 12 місяців (18,6 %). При цьому короткострокові інструменти з терміном погашення у 2013 році матимуть 7,3 %. Структуру запозичень у розрізі боргових інструментів наведено у Додатку 1 до цієї Програми.

  Боргові інструменти з фіксованою ставкою становитимуть 93,4 %, а з плаваючою — 6,6 % (ставка ЛІБОР). Структуру наведено у Додатку 2 до цієї Програми.

  На внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 92863,0 млн. грн., або 68,5 % від загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках, з урахуванням запозичень по спеціальному фонду Державного бюджету України, — 42667,5 млн. грн., або 31,5 %. Структуру запозичень до спеціального фонду Державного бюджету України наведено у Додатку 3 до цієї Програми.

  Основними за обсягом фінансування є Проект покращання автомобільних доріг( 996_067 ), Проект розвитку міської інфраструктури( 996_061 ) та Проект з передачі електроенергії( 996_063 ).

  3. Структура державного боргу України на 2013 рік

  Частка державного зовнішнього боргу у загальній сумі державного боргу станом на 31 грудня 2013 року орієнтовно становитиме 48,7 відсотка, а державного внутрішнього боргу — 51,3 відсотка.

  Питома вага довгострокових інструментів становитиме 34,3 відсотка для внутрішнього та 36 відсотків для зовнішнього боргу. Питома вага середньострокових інструментів становитиме 13,8 відсотка для внутрішнього та 9,2 відсотка для зовнішнього боргу. Середньозважений термін погашення для внутрішнього і зовнішнього державного боргу — 5,3 року.

  4. Оцінка ризиків

  На кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу сягне 483032,0 млн. грн., що приблизно становить 30,6 % від ВВП.

  Співвідношення обсягу виплат з обслуговування державного боргу на кінець 2013 року до доходів державного бюджету за 2013 рік орієнтовно становитиме 9,6 відсотка.

  Відношення державного зовнішнього боргу до загальної суми державного боргу на кінець відповідного періоду становить 48,7 відсотка.

  Частка державного боргу з плаваючими ставками у загальній сумі державного боргу на кінець 2013 року (відсотковий ризик) орієнтовно становитиме 18,8 відсотка.

  5. Підвищення кредитних рейтингів

  Заходи з попередження ризику зниження суверенного кредитного рейтингу включатимуть своєчасне і в повному обсязі виконання державою зобов'язань за державним боргом, а також розкриття інформації про стан і структуру державного боргу, обсягу майбутніх платежів за ним.

  Необхідними умовами плідної співпраці з рейтинговими агентствами є транспарентність у сфері управління державним боргом та економічного стану країни. Задля цього передбачено ведення постійного діалогу з провідними рейтинговими агентствами щодо соціально-економічного положення країни та питань державного боргу, підготовка звітів та відповідей на запити рейтингових агентств з метою надання необхідної інформації для визначення суверенного кредитного рейтингу України. Результати роботи з питань державного боргу регулярно розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

  Крім того, з метою збільшення попиту серед першокласних інвесторів та їх заохочення до купівлі ОЗДП України, Міністерство фінансів України спільно з Національним банком України та іншими органами державної влади готує Проспект емісії ОЗДП України у редакції 2013 року, в якому розкривається в повному обсязі інвестиційна привабливість України.

  Додаток 1 до Програми управління державним боргом на 2013 рік

  СТРУКТУРА запозичень на внутрішньому ринку у 2013 році

  Загальний фонд Державного бюджету України

  Додаток 2 до Програми управління державним боргом на 2013 рік

  СТРУКТУРА державних запозичень за типами ставок боргових інструментів у 2013 р.

  Загальний та спеціальний фонд Державного бюджету

  Додаток 3 до Програми управління державним боргом на 2013 рік

  ПЕРЕЛІК кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2013 році( 5515-17 ) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)

  Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту), що реалізується за рахунок кредиту (позики)

  Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

  Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)

  Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету( v0011201-11 )

  Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету

  Обсяг залучення кредиту (позики) у 2013 році (тис. грн.)

  Кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку:

  Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"( 996_043 )

 3. дол. США
 4. 195130
 5. 2803600
 6. Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості

 7. 53160,6
 8. Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень( 996_048 )

 9. дол. США
 10. 32000
 11. 1207600
 12. Реформування державної статистики

 13. 5503,0
 14. Проект реабілітації гідроелектростанцій( 996_052 )

 15. дол. США
 16. 106000
 17. 1101600
 18. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 19. 141311,5
 20. 1101630
 21. Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектору

 22. 2142,4
 23. Проект удосконалення системи соціальної допомоги( 996_053 )

 24. дол. США
 25. 99400
 26. 2501630
 27. Вдосконалення системи соціальної допомоги

 28. 22252,3
 29. Проект модернізації державних фінансів( 996_060 )

 30. дол. США
 31. 50000
 32. 3501660
 33. Модернізація державних фінансів

 34. 87548,0
 35. Проект розвитку міської інфраструктури( 996_061 )

 36. дол. США
 37. 140000
 38. 2751600
 39. Розвиток міської інфраструктури в Україні, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві

 40. 484960,0
 41. 2751610
 42. Фінансування заходів із забезпечення впровадження та координації Проекту розвитку міської інфраструктури

 43. 2979,2
 44. Проект з передачі електроенергії( 996_063 )

 45. дол. США
 46. 200000
 47. 1101640
 48. Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 49. 350000,0
 50. Проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху( 996_067 )

 51. дол. США
 52. 400000
 53. 3111600
 54. Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 55. 362525,4
 56. Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій ( 996_072 )

 57. дол. США
 58. 60000
 59. 1101600
 60. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 61. 144336,0
 62. Другий проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху

 63. дол. США
 64. 450000
 65. 3111600
 66. Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 67. 1374864,8
 68. Додаткове фінансування Проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень"

 69. дол. США
 70. 10000
 71. 1207600
 72. Реформування державної статистики

 73. 76497,0
 74. Кредитор — Європейський банк реконструкції та розвитку:

  Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

  євро

 75. 152000
 76. 3511670
 77. Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

 78. 99000,0
 79. Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"( 985_029 )

  євро

 80. 200000
 81. 1101600
 82. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 83. 200474,0
 84. Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська"( 985_014 )

  євро

 85. 150000
 86. 1101650
 87. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська

 88. 400000,0
 89. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська" ( 985_020 )

  євро

 90. 175000
 91. 1101670
 92. Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька — Каховська

 93. 150720,0
 94. Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

 95. дол. США
 96. 154000
 97. 1101690
 98. Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

 99. 15500,0
 100. Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)"( 985_024 )

  євро

 101. 450000
 102. 3111600
 103. Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 104. 706352,1
 105. Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп"( 985_016 )

  євро

 106. 200000
 107. 3111600
 108. Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 109. 50000,0
 110. Кредитор — Європейський інвестиційний банк:

  Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"

  євро

 111. 152000
 112. 3511620
 113. Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 114. 1000,0
 115. Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві" ( 971_004 )

  євро

 116. 15540
 117. 2751600
 118. Розвиток міської інфраструктури в Україні, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві

 119. 46087,7
 120. Україна — Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

  євро

 121. 200000
 122. 1101600
 123. Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 124. 64809,2
 125. Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська ( 971_002 )

  євро

 126. 150000
 127. 1101650
 128. Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська

 129. 400000,0
 130. Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська" ( 971_009 )

  євро

 131. 175000
 132. 1101670
 133. Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька — Каховська

 134. 150720,0
 135. Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород"

 136. дол. США
 137. 154000
 138. 1101690
 139. Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

 140. 15500,0
 141. Європейські дороги України II (Проект покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)( 971_006 )

  євро

 142. 450000
 143. 3111600
 144. Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 145. 656352,1
 146. Кредитор — Кредитна установа для відбудови:

  Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)"( 276_086 )

  євро

 147. 65500
 148. 1101680
 149. Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

 150. 30000,0
 151. Проект "Підтримка малих і середніх підприємств"

  євро

 152. 10000
 153. 3511620
 154. Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 155. 33000,0
 156.  

  РАЗОМ

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про заслуховування звітів керівників науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я України

  Про заслуховування звітів керівників науково-дослідних установ, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

  На Чернігівщині триває гасіння пожежі на торф`янику

  У Чернігівській області горить торф'яник.

  Судьями Днепропетровского окружного админсуда создана Ассоциация судей админсудов

  27 августа с. г. судьями Днепропетровского окружного административного суда на учредительном собрании было принято решение о создании общественной организации «Ассоциация судей административных ...

  В ГПУ состоялось заседание Совместной группы по расследованию авиакатастрофы «Боингa»

  Сегодня, 29 октября, в помещении Генеральной прокуратуры под председательством Генерального прокурора Украины Виталия Яремы прошло заседание руководителей Совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы самолета «Боинг» Малайзийских авиалиний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное спасибо за тот большущий труд, который Вы делаете постоянно для пользователей.

  Вы класс!!! Все что делаете для пользователей вне всякого сомнения- важно!!!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0