Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 06.02.2013 (підпункти 2.1 і 2.2 протоколу № 19), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 08.02.2013  № 114
 2. Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 06.02.2013 (підпункти 2.1 і 2.2 протоколу № 19)

  Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України( n0001227-96 ), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2012 року № 912 ( 912-2012-п ) "Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств" (із змінами) та доручення Віце-прем’єр-міністра України від 06.02.2013 № 5206/0/1-13 та ураховуючи Меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 5 лютого 2013 року, рішення Антимонопольного комітету України від 08 лютого 2013 року № 90-р "Про результати розгляду справи про узгоджені дії" та лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2013 № 03/13-561 щодо погодження змін до Додатку 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України( v1028862-12 ), погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України з метою постачання електричної енергії споживачам на території України та за її межі за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які затверджені рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 06 лютого 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 06 лютого 2013 року (підпункт 2.1 протоколу № 19) про затвердження Змін до Додатку 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України( n0001227-96 ) (Правила Оптового ринку електричної енергії України( v1028862-12 ), погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028), що додаються.

  2. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 06 лютого 2013 року (підпункт 2.2 протоколу № 19).

  3. Ця постанова діє до 31 грудня 2013 року.

  В. о. Голови Комісії

  О. Рогозін

  ПОГОДЖЕНО Постанова НКРЕ 08.02.2013  № 114

  ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол Ради Оптового ринку електричної енергії України 06.02.2013  № 19

  ЗМІНИ до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України( n0001227-96 ) (Правила Оптового ринку електричної енергії України( v1028862-12 ), погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України з метою постачання електричної енергії споживачам на території України та за її межі за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом

  1. Пункт 6.2.4( v1028862-12 ) викласти в такій редакції:

  "6.2.4. Для кожного розрахункового періоду Розпорядник системи розрахунків повинен одержати значення наступних параметрів:

 3. фактичний виробіток блока (Э-фбр);
 4. фактичний відпуск електростанції (Э-фоср);
 5. обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України (Э-птпр);

 6. фактичне розрахункове покриття (Эр-рпт);
 7. фактичний зовнішний переток електричної енергії (Э-внір);
 8. обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Э-екс1оір);

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Э-екс2оір);

 9. обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку (Э-імпоір);
 10. обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної ситеми України (Э-тп1оір);

  обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн (Э-тп2оір).".

  2. Абзац другий пункту 6.2.5( v1028862-12 ) викласти в такій редакції:

  "Обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Э-екс1оір) та обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Э-екс2оір) визначаються диспетчерським центром на основі фактичного зовнішнього перетоку електричної енергії (Э-внір) шляхом його розподілу між всіма Постачальниками, що здійснюють купівлю електроенергії для подальшого експорту по цьому зовнішньому перетоку, пропорційно до обсягів купівлі ними електроенергії згідно з узгодженими диспетчерським центром графіками експорту.".

  3. Пункт 8.12.2( v1028862-12 ) викласти в такій редакції:

  "8.12.2. Платіж оператору зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу (Доі-імп) визначається за формулою:

  ,

 11. де
 12. -

  установлена НКРЕ ціна купівлі Оптовим постачальником імпортованої електричної енергії, грн/МВт·год;

  Платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної ситеми України, за розрахункову добу (Доі-тп1) визначається за формулою:

  ,

 13. де
 14. -

  установлена НКРЕ ціна електричної енергії за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії оператором зовнішнього перетоку, грн/МВт·год.

  Платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за розрахункову добу (Доі-тп2) визначається за формулою:

  .

  Платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахункову добу (Доі-квт) визначається за формулою:

  ,

 15. де:
 16. -

  обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахунковий період, МВт·год;

  -

  установлена НКРЕ ціна продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", грн/МВт·год.".

  4. У пункті 8.14.1( v1028862-12 ) визначення умовного позначення Др-зп2 викласти в такій редакції:

  "Др-зп2 — коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн.".

  5. Пункт 8.14.3( v1028862-12 ) в такій редакції:

  "8.14.3. Коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, розраховується за формулою:

  ,

 17. де:
 18. -

  сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії та обсягу електричної енергії, необхідного для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім атомних електростанцій, МВт·год;

  Т-сг

  -

 19. тривалість добового графіка, год;
 20. Д-двк-аес

  -

  сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн.".

  6. Пункт 8.17.1( v1028862-12 ) викласти в такій редакції:

  "8.17.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунок оптової ринкової ціни без врахування обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (Цр-орд) згідно з формулою:

  ,

 21. де:
 22. К

  -

 23. коефіцієнт надбавок, що встановлюється Радою ринку та затверджується НКРЕ;
 24. Ц-нр

  -

 25. націнка до оптової ринкової ціни, яка визначається за формулою:
 26. ,

  Кр-пс

  -

  коефіцієнт технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними мережами, який розраховується за формулою:

  .".

  7. Пункт 8.17.2( v1028862-12 ) викласти в такій редакції:

  "8.17.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розрахунок оптової ринкової ціни з урахуванням обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (Цр-ор) згідно з формулою:

  ".

  8. Підрозділ 8.18( v1028862-12 ) викласти у такій редакції:

  "8.18.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, платіж за розрахунковий період (Доір-екс1) згідно з формулою:

  .

  8.18.2. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахунковий період (Доір-екс2) згідно з формулою:

  .

  8.18.3. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, платіж (Дпр-эп) за розрахунковий період згідно з формулою:

  .

  8.18.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, платіж за розрахункову добу (Доі-екс1) згідно з формулою:

  ,

 27. де
 28. -

  додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по і-х зовнішніх перетоках, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн.

  8.18.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу (Доі-эекс2) згідно з формулою:

  ,

 29. де
 30. -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

  ,

 31. де
 32. -

 33. небаланс платежів в Оптовому ринку, грн.
 34. 8.18.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, платіж (Дп-эп) за розрахункову добу за такою формулою:

  ,

 35. де
 36. Дп-нп

  -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

  ,

 37. де:
 38. -

  додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн;

  -

  обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом для Місцевого постачальника за розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів дотацій, затверджених НКРЕ, грн;

  -

  обсяг компенсаційного платежу для Постачальника за розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів компенсаційних платежів, затверджених НКРЕ, грн;

  -

  сумарний обсяг коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України за розрахункову добу, грн.

  8.18.7. Розпорядник системи розрахунків визначає за розрахункову добу небаланс платежів в Оптовому ринку (DД) за формулою:

  8.18.8. Сумарний обсяг коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України за розрахункову добу (Д-кп) визначається за формулою:

  ,

 39. де
 40. ,

  -

  обсяг коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України за розрахункову добу визначається за формулами:

 41. для першого класу споживачів
 42. ;

 43. для другого класу споживачів
 44. ,

 45. де:
 46. -

  фактичний обсяг купівлі електричної енергії за розрахункову добу Постачальником на Оптовому ринку, що здійснює свою діяльність на території відповідного постачальника електроенергії за регульованим тарифом;

  ,

  -

  питома вага прогнозованого місячного обсягу купівлі Постачальником з Оптового ринку, віднесеного до відповідного класу споживачів на території ліцензіата з постачання електроенергії за регульованим тарифом, що надається Розпоряднику системи розрахунків Місцевим постачальником. ;

  ,

  -

  вирівнювальна націнка (знижка), віднесена до відповідного класу споживачів постачальника електричної енергії, який здійснює свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом, затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків.

  8.18.9. Вирівнювальна націнка (знижка), віднесена до відповідного класу споживачів постачальника електричної енергії, який здійснює свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом (Т-(I)тм, Т-(II)тм), визначаються Розпорядником системи розрахунків за такими правилами:

  1) для постачальника електричної енергії за регульованим тарифом:

 47. перший клас споживачів:
 48. ;

 49. другий клас споживачів:
 50. ;

  2) для постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом:

 51. перший клас споживачів:
 52. ;

 53. другий клас споживачів:
 54. ,

 55. де:
 56. ,

  -

  прогнозований місячний обсяг купівлі електроенергії в Оптовому ринку постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, віднесений до відповідного класу споживачів;

  ,

  -

  прогнозований місячний обсяг купівлі електроенергії в Оптовому ринку всіма постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, які здійснюють свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом, віднесений до відповідного класу споживачів;

  ,

  -

  місячний обсяг коригування платежу постачальника електричної енергії за регульованим тарифом у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України, затверджуються НКРЕ;

  ,

  -

  місячний обсяг коригування платежу сумарно по всіх постачальниках електричної енергії за нерегульованим тарифом, які здійснюють свою діяльність на території відповідного постачальника за регульованим тарифом, у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України, затверджуються НКРЕ.

  8.18.10. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за розрахункову добу (Д-зб) за такою формулою:

  ,

 57. де
 58. К-зб

  -

  ставка збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що визначена Податковим кодексом України( 2755-17 ), у відсотках.

  8.18.11. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, остаточний платіж за розрахункову добу (Доі-екф1) за такою формулою:

  .

  8.18.12. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, остаточний платіж за розрахункову добу (Доі-екф2) за такою формулою:

  .

  8.18.13. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, остаточний платіж за розрахункову добу (Дп-эпф) за такою формулою:

  .

  8.18.14. На період, визначений погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, Розпорядник системи розрахунків визначає платежі Постачальникам з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, який наведений у Додатку Е.".

  9. Пункти 8.19.3-8.19.6( v1028862-12 ) замінити новими пунктами в такій редакції:

  "8.19.3. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць (Дм-зб) за такою формулою:

  ,

 59. де:
 60. -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

  -

  фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, грн;

  -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

  -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

  -

  фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць, грн.

  8.19.4. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, фактичний платіж за звітний місяць (Доім-екф1) за такою формулою:

  ,

 61. де:
 62. -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України, за звітний місяць, МВт·год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, МВт·год.

  8.19.5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, фактичний платіж за звітний місяць (Доім-екф2) за такою формулою:

  .

  8.19.6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, фактичний платіж за звітний місяць (Дпм-эпф) за такою формулою:

  .

  8.19.7. Розпорядник системи розрахунків повинен надавати Сторонам Договору( n0001227-96 ) дані та інформацію, визначені в Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України( v0634227-04 ) (Додаток 3 до Договору) та Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору).

  8.19.8. На період, визначений погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, Розпорядник системи розрахунків визначає уточнення платежів постачальникам за звітними місячними даними з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, який наведений у Додатку Е.".

  10. Додаток А( v1028862-12 ) доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями Доі-екс1, Доім-екс1, Доір-екс1, Доі-екс2, Доір-екс2, Доі-екф1, Доім-екф1, Доі-екф2, Доім-екф2, Доі-імп, Доі-ктв, Доім-ктв, Доі-сп, Доі-тп1, Доі-тп2, Доім-тп2, Доі-эекс2, Доім-эекс2, Тоі-ктв, Эоір-екс1, Эоім-екс1, Эоір-екс2, Эоім-екс2, Эоір-ктв, Эоір-тп1, Эоір-тп2 та їх визначенням в такій редакції:

  "

  -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахункову добу, грн;

  -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

  -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахунковий період, грн;

  -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, грн;

  -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахунковий період, грн;

  -

  остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахункову добу, грн;

  -

  фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, грн;

  -

  остаточний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу, грн;

  -

  фактичний платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, грн;

  -

  платіж оператору зовнішніх перетоків за імпортовану електричну енергію в Оптовий ринок по і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу, грн;

  -

  платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахункову добу, грн;

  -

  фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за куплену електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за звітний місяць, грн;

  -

  додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по і-х зовнішніх перетоках, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн;

  -

  платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної ситеми України, за розрахункову добу, грн;

  -

  платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за розрахункову добу, грн;

  -

  фактичний платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за звітний місяць, грн;

  -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахункову добу, грн;

  -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

  -

  установлена НКРЕ ціна продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", грн/МВт•год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за розрахунковий період, МВт·год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України, за звітний місяць, МВт·год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за розрахунковий період, МВт·год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, за звітний місяць, МВт·год;

  -

  обсяг продажу електричної енергії з Оптового ринку, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", за розрахунковий період, МВт·год;

  -

  обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України, за розрахунковий період, МВт·год;

  -

  обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної ситеми України до енергетичних систем інших країн, за розрахунковий період, МВт·год.

  ".

  11. В додатку А( v1028862-12 ) умовні позначення Д-двк-аес, Др-зп2, Дп-сп, Тоі-імп, Э-птпр, Э-фоср-аес викласти в новій редакції:

  "

  -

  сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн;

  -

  коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії та купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім платежів атомним електростанціям, грн;

  -

  додатковий платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її споживачам на території України, у разі вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого коригування, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням Ради ринку, погодженим НКРЕ, грн;

  -

  установлена НКРЕ ціна купівлі Оптовим постачальником імпортованої електричної енергії, грн/МВт•год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України;

  -

  сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії та обсягу електричної енергії, необхідного для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", крім атомних електростанцій, МВт•год.

  ".

  12. В додатку А( v1028862-12 ) вилучити умовні позначення До-екс, Дом-екс, До-екф, Дом-екф, Дор-імп, Д-ку, До-пер, До-сп, Дор-тп, Эоім-екс, Эоір-екс, Э-тпоір та їх визначення.

  13. Додаток 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України( v1028862-12 ) доповнити новим додатком Е у такій редакції:

  "

  Додаток Е до Правил Оптового ринку електричної енергії України

  Порядок закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом

  1. Цей Порядок є невід’ємною частиною Правил Оптового ринку електричної енергії України та визначає особливості нарахування платежів Постачальнику, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, та вплив на порядок нарахування платежів для інших Постачальників, що здійснюють купівлю електричної енергії на Оптовому ринку.

  2. Цей Порядок застосовується виключно для забезпечення нарахування платежів Постачальнику, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом за виконання всіх без виключення умов, зазначених у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5:

  2.1. Середньомісячне споживання електричної енергії для власних технологічних потреб електрометалургійного підприємства за підсумками роботи у 2011 році становило понад 60 млн. кВт·год, що підтверджується Довідкою, затвердженою відповідною енергопостачальною компанією та Держенергонаглядом;

  2.2. Питома вага вартості електричної енергії у складі виробничої собівартості продукції металургійного виробництва електрометалургійного підприємства за підсумками роботи у 2011 році перевищує 30 відсотків, що підтверджується довідкою центрального органа виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики економічного і соціального регіонального розвитку;

  2.3. Відповідний Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, є стороною чинного Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року;

  2.4. Фактичні обсяги споживання електричної енергії електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва у відповідні розрахункові періоди дорівнюють або перевищують мінімальні обсяги споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, зазначені в пункті 23 даного Порядку для відповідного Постачальника.

  2.5. Постачальник, який закуповує електричну енергію на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, уклав з ДП "Енергоринок" додаткову угоду за формою, визначеною пунктом 24 цього Порядку.

  3. Даний Порядок діє до 15 січня 2014 року. Право на закупівлю електричної енергії за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, передбачене цим Порядком для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва та виконав вимоги пункту 2 цього Порядку, розповсюджується на закупівлю електричної енергії, яка буде спожита електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, до 31 грудня 2013 року включно.

  4. У випадку виконання всіх умов, зазначених у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5 даного Порядку, Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, платіж (Дпр-эп1) за розрахунковий період згідно з формулою:

  ,

 63. де
 64. -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, МВт•год.

  5. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, платіж (Дпр-эп2) за розрахунковий період згідно з формулою:

  ,

 65. де
 66. -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її іншим споживачам на території України, МВт•год.

  6. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу (Доі-эекс2) згідно з формулою:

  ,

 67. де
 68. -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, платіж за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

  .

  7. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, платіж (Дп-нп1) за розрахункову добу за такою формулою:

  .

  8. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, платіж (Дп-энп2) за розрахункову добу за такою формулою:

  ,

 69. де
 70. -

  платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України за розрахункову добу без урахування небалансу платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:

  .

  9. Розпорядник системи розрахунків визначає за розрахункову добу небаланс платежів в Оптовому ринку (DД) за формулою:

  10. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за розрахункову добу (Д-зб) за такою формулою:

  .

  11. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, остаточний платіж за розрахункову добу (Доі-екф1) за такою формулою:

  .

  12. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, остаточний платіж за розрахункову добу (Доі-екф2) за такою формулою:

  .

  13. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, остаточний платіж за розрахункову добу (Дп-нпф1) за такою формулою:

  .

  14. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, остаточний платіж за розрахункову добу (Дп-нпф2) за такою формулою:

  .

  15. Пункти 8.18.3, 8.18.5-8.18.7 та 8.18.10-8.18.13 Правил ринку Розпорядник системи розрахунків не застосовує.

  16. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за звітний місяць (Дм-зб) за такою формулою:

  ,

 71. де:
 72. -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн;

  -

  уточнений платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за звітний місяць, грн.

  17. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, фактичний платіж за звітний місяць (Доім-екф1) за такою формулою:

  ,

 73. де:
 74. -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, за звітний місяць, МВт·год;

  -

  обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її іншим споживачам на території України, за звітний місяць, МВт·год.

  18. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках, фактичний платіж за звітний місяць (Доім-екф2) за такою формулою:

  .

  19. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, фактичний платіж за звітний місяць (Дпм-нпф1) за такою формулою:

  .

  20. Розпорядник системи розрахунків визначає для Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її іншим споживачам на території України, фактичний платіж за звітний місяць (Дпм-нпф2) за такою формулою:

  .

 75. 21. Пункти 8.19.3-8.19.6 Правил ринку Розпорядник системи розрахунків не застосовує.
 76. 22. У випадку, якщо сумарний обсяг споживання електричної енергії електрометалургійним підприємством, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва за розрахунковий місяць, є меншим ніж мінімальний обсяг споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва, що встановлений п.23 даного Порядку на відповідний розрахунковий місяць для відповідного Постачальника, Розпорядник системи розрахунків здійснює перерахунок платежів за електричну енергію, закуплену відповідним Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, за оптовою ринковою ціною з урахуванням обсягу дотацій для компенсації втрат, пов'язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом. Перерахунок платежів всім Постачальникам в такому випадку здійснюється на загальних підставах відповідно до підрозділу 8.18 та 8.19 Правил ринку.

  23. Мінімальні обсяги споживання електричної енергії на власні технологічні потреби металургійного виробництва:

  Електрометалургійне підприємство, яке є Постачальником, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому ринку з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва

  Одиниця виміру

 77. лютий
 78. березень
 79. квітень
 80. травень
 81. червень
 82. липень
 83. серпень
 84. вересень
 85. жовтень
 86. листопад
 87. грудень
 88. ПАТ "Стахановський завод феросплавів"

 89. млн. кВт. год
 90. 53
 91. 76
 92. 80
 93. 80
 94. 80
 95. 80
 96. 80
 97. 80
 98. 97
 99. 97
 100. 97
 101. ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

 102. млн. кВт. год
 103. 44
 104. 83
 105. 107
 106. 136
 107. 149
 108. 149
 109. 160
 110. 165
 111. 171
 112. 168
 113. 168
 114. 24. Форма додаткової угоди щодо закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом:

  "ДОДАТКОВА УГОДА №____________

 115. до договору вiд _________________ ___ року № _________
 116. м. _____________

  ___ ______________ 20__ року

  Державне підприємство "Енергоринок" (далі — ДПЕ), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії від 18.01.2012 № 579645 та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі __________________________________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________________, з однієї сторони, і ______________________________________________________________________________ (далі — Постачальник), що діє на підставі ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом від _____________ № ___________ та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі _________________________________________________, який діє на підставі ____________________________________________________, з другої сторони,

  що спільно іменуються Сторонами, з врахуванням Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року (далі — Меморандум) уклали дану додаткову угоду до договору від ___________ № __________ (далі — Договір) про наступне:

  1. Постачальник гарантує та підтверджує, що вся електрична енергія, яка купується за Договором в ДПЕ за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, закуповується для задоволення технологічних потреб власного металургійного виробництва та обліковується окремо.

  2. В статті 2 Договору "Загальні умови Договору" визначення терміну "Орієнтовна вартість електричної енергії за розрахунковий місяць" викласти в наступній редакції:

  "Орієнтовна вартість електричної енергії за розрахунковий місяць — вартість електроенергії, визначена на підставі заявленого Постачальником обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ та встановленої НКРЕ України прогнозної оптової ринкової ціни на наступний місяць з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, з урахуванням встановлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України у наступному розрахунковому місяці (з урахуванням ПДВ).".

  3. Останнє речення пункту 3.8 Договору викласти в наступній редакції:

  "Вартість вказаного у Повідомленні обсягу електричної енергії, яку ДПЕ продає Постачальнику, розраховується за прогнозною оптовою ринковою ціною на наступний місяць з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом.".

  4. Другий та третій абзаци пункту 3.17 Договору викласти в наступній редакції:

  "- надання до ДПЕ факсимільним зв’язком скоригованого Повідомлення, яке повинно бути підписане Постачальником. При цьому факсимільним зв’язком передається Повідомлення без додатка. Вартість указаного у скоригованому Повідомленні обсягу електричної енергії розраховується за прогнозною оптовою ринковою ціною на наступний місяць з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, з урахуванням установлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України в розрахунковому місяці;

  - здійснення Постачальником оплати до 1700 години (час зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДПЕ) до 15 числа (включно) розрахункового місяця коштів у сумі, що дорівнює 2/3 вартості, визначеної на підставі обсягу, указаного у скоригованому Повідомленні та встановленої НКРЕ прогнозної оптової ринкової ціни на наступний місяць з коефіцієнтом 0.72, який дозволяє орієнтовно виключити з ціни обсяг дотації для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, з урахуванням установлених НКРЕ вирівнювальних націнок (знижок) для коригування платежу Постачальника у зв'язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення, на території України в розрахунковому місяці, з урахуванням ПДВ;".

  5. Додати до Договору пункти 3.27-3.29 в наступній редакції:

  "3.27. 1-го числа місяця, наступного за розрахунковим, Постачальник надає до ДПЕ факсимільним зв’язком довідку про обсяг купівлі електроенергії в ДПЕ за розрахунковий місяць, з зазначенням окремо обсягу споживання на технологічні потреби власного електрометалургійного виробництва по кожному класу напруги, погоджену ЕК. Оригінал даної довідки надається Постачальником до ДПЕ разом з Актом прийому-передачі електричної енергії.

  3.28. У випадку, якщо сумарний обсяг споживання електричної енергії, вказаний в довідці (п. 3.27), є меншим ніж мінімальний обсяг споживання електричної енергії на технологічні потреби власного електрометалургійного виробництва, вказаний в таблиці 1, на відповідний розрахунковий місяць, Постачальник купує електроенергію у ДПЕ відповідно до Правил ОРЕ на загальних підставах за оптовою ринковою ціною з урахуванням обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом.

  3.29. У разі ненадання або несвоєчасного надання Постачальником довідки відповідно до пункту 3.27 цього Договору, Постачальник купує електроенергію у ДПЕ відповідно до Правил ОРЕ на загальних умовах за оптовою ринковою ціною з урахуванням обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом.

  Таблиця 1

  Зобов’язання щодо забезпечення щомісячного мінімального обсягу споживання електричної енергії в 2013 році на технологічні потреби власного металургійного виробництва

 117. млн. кВт·год
 118. Одиниця виміру

 119. лютий
 120. березень
 121. квітень
 122. травень
 123. червень
 124. липень
 125. серпень
 126. вересень
 127. жовтень
 128. листопад
 129. грудень
 130. Найменування постачальника

 131. млн. кВт. год
 132.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .".

  6. Всі інші умови Договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують свої зобов’язання за ним.

  7. Дана додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

  8. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.

  9. Дана додаткова угода вступає в силу з першого дня періоду, визначеного погодженим НКРЕ рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України, в якому платежі Постачальнику визначаються з урахуванням Порядку закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України Постачальником з метою постачання її на території України для забезпечення технологічних потреб власного електрометалургійного виробництва, що є стороною Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та електрометалургійними підприємствами від 05 лютого 2013 року, за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та діє до 15 січня 2014 року, а в частині надання права Постачальнику купівлі електричної енергії за оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотацій для компенсації втрат, пов’язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом — до 31 грудня 2013 року включно.

  ДП "Енергоринок"

  _______________________________

  ______________________________ (посада)

  ___________________ /__________________/        (підпис)       М. П.           (П.І. П/б)

  ______________________________ (посада)

  ____________________ /________________/.".           (підпис)  М. П.     (П.І. П/б)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про внесення змін та доповнень до Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік, Державна адміністрація залізничного транспорту України

  ДП "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень" ТОВ НВФ "ТМСофт" ДП "Український транспортно-логістичний центр" Головному інформаційно-обчислювальному центру Укрзалізниці

  Конференция судей админсудов решила пока не переизбирать Совет судей админсудов

  На сегодняшней Конференции судей административных судов Украины было принято решение внести изменения в Положение о Совете судей административных судов Украины в связи с изменением порядка назначения ...

  В Киеве разоблачили банду сутенеров в погонах

  В ходе совместной операции следователей столичной прокуратуры и работников киевской милиции разоблачено банду правоохранителей , которые , угрожая привлечением к уголовной ответственности и оглаской ...

  Деякі питання функціонування шкіл соціальної реабілітації, Кабінет Міністрів України

  Деякі питання функціонування шкіл соціальної реабілітації Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Ліквідувати Єнакіївську, Миколаївську, Харківську і Фонтанську школи соціальної реабілітації.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Для меня это была огромная находка! Уже неделю разбираюсь развлекаюсь учусь здесь на интернет портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Спасибо создателям этот ресурса!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Удачи!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0