Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про порядок надання інформації про те, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.12.2012  № 1379
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2013 р. за № 218/22750

  Про порядок надання інформації про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні

  Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України( 4495д-17 ) і пункту 7 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України( 2755-17 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок надання інформації про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні, що додається.

  2. Надати право підпису інформації заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України Пінському О.І., а в разі його відсутності — особі, яка його заміщує згідно з розподілом обов’язків.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства промислової політики України від 29 липня 2008 року № 469( z0746-08 ) "Про затвердження Положення про надання висновку Мінпромполітики про те, що імпортований товар не виробляється в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2008 року за № 746/15437.

  4. Департаменту промислової політики подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А. А.

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України

  П. О. Порошенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 03.12.2012  № 1379

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2013 р. за № 218/22750

  ПОРЯДОК надання інформації про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні

  1. Цей Порядок визначає процедуру надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Міністерство) інформації про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні (далі — інформація).

  2. Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів — суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

  3. Для одержання інформації суб’єкти господарювання надсилають до Міністерства такі документи:

  1) лист-звернення щодо надання інформації на офіційному бланку суб’єкта господарювання за підписом керівника (або особи, яка виконує його обов’язки), скріплений печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання;

  2) засвідчені підписом керівника (або особи, яка виконує його обов’язки) та печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії та офіційні переклади (у разі коли документи укладено лише іноземною мовою):

  зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма додатками та специфікаціями, який є підставою для ввезення товару на митну територію України;

  технічного паспорта або іншого документа підприємства — виробника товару, зокрема з визначенням технічних характеристик цього товару;

  свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції (з обов’язковою наявністю у свідоцтві виду діяльності, пов’язаної із видавництвом та/або виготовленням видавничої продукції);

  3) оригінал експертного висновку Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД( 2371а-14 );

  4) оригінал експертного висновку Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати щодо виробництва в Україні товару;

  4. Достовірність інформації, наведеної в поданих на розгляд документах, забезпечують установа, яка їх видала, та суб’єкт господарювання, за зверненням якого надається інформація.

  5. Підготовку інформації (у формі листа) здійснює департамент промислової політики Міністерства (далі — департамент).

  6. Інформація готується управлінням розвитку галузей промисловості департаменту, оформлюється на бланку Міністерства встановленого зразка та реєструється в порядку, визначеному для реєстрації вихідної кореспонденції, і протягом 30 календарних днів з дати реєстрації вхідних документів у Міністерстві надсилається засобами поштового зв’язку або видається безпосередньо суб’єкту господарювання чи його представникові за умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на її отримання та документа, що посвідчує особу.

  7. Розгляд поданих документів здійснюється в такому порядку:

  відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту Міністерства здійснює аналіз поданих документів на відповідність законодавству;

  управління розвитку галузей промисловості департаменту здійснює розгляд документів на предмет того, що імпортований товар, який увозиться на митну територію для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні, та готує інформацію або обґрунтовану відмову щодо неможливості її надання у формі листа.

  8. Якщо за результатами розгляду поданих документів немає можливості прийняти обґрунтоване рішення щодо надання інформації, Міністерство може звернутися до центральних органів виконавчої влади, Торгово-промислової палати України та інших спеціалізованих (експертних) установ або підприємств для одержання інформації стосовно виробництва товарів та їх аналогів в Україні.

  У такому разі строк надання інформації, зазначений у пункті 6 цього Порядку, продовжується до надходження інформації від указаних установ або підприємств, але не більше ніж на 30 календарних днів, про що Міністерство письмово повідомляє заявника.

  9. У разі коли зазначений у листі-зверненні щодо надання інформації імпортований товар не виробляється в Україні, суб’єкту господарювання надається інформація за формою, наведеною в додатку.

  10. У разі коли зазначений у листі-зверненні щодо надання інформації імпортований товар виробляється в Україні, суб’єкту господарювання надається інформація, що імпортований товар виробляється в Україні, при цьому вказується найменування аналогічного вітчизняного товару та інформація щодо його виробника.

 3. 11. Інформація не надається в разі, якщо:
 4. документи подані з порушенням вимог пункту 3 цього Порядку;
 5. подані документи містять неповну та/або недостовірну інформацію.
 6. У такому разі Міністерство протягом 15 календарних днів письмово повідомляє суб’єкта господарювання про відмову у наданні інформації із обґрунтуванням причин відмови.

  12. У разі усунення причин, що стали підставою для ненадання інформації, суб'єкт господарювання може повторно звернутися до Міністерства для її одержання.

  13. Інформація дійсна до завершення митного оформлення товару, але не більше 180 днів з дати її надання.

  14. У разі виявлення недостовірної інформації в документах, на підставі яких надано інформацію, Міністерство приймає рішення про її анулювання, про що протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення письмово повідомляє суб’єкта господарювання та Державну митну службу України із зазначенням підстави.

 7. 15. Інформація надається безоплатно.
 8. Заступник директора департаменту промислової політики — начальник управління розвитку галузей промисловості

  П. С. Шинкаренко

  Додаток до Порядку надання інформації про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні

  ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ( z0218-13 BF52.doc ) про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні

  Заступник директора департаменту промислової політики — начальник управління розвитку галузей промисловості

  П. С. Шинкаренко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Судья доверяет досудебному следствию, которое… сфабриковало дело

  Почти два года длится милицейско-прокурорско-судебный абсурд вокруг молодых ребят Саши Орлова иМаксима Чуба, находящихся вСИЗО. Втечение указанного времени мынеоднократно писали обэтом грубом ...

  Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України, Фонд державного майна України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 940/23472 Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

  Раздел имущества супругов не является процессом распоряжения им без согласия кредитора

  Разве нельзя разделить имущество, которое было приобретено в кредит?

  На Дніпропетровщині відбулася прес-конференція на тему «Небезпечний вантаж»

  У прес-конференції, що проходила у суботу, першого серпня в ІА МОСТ-ДНІПРО, взяв участь очильник відділу ОДР УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, підполковник міліції Едуард Зборець.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Как много необходимой информации.

  Чувствуется истинная забота о пользователях. Благодаря интересному интернет порталу я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0