Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік, Верховна Рада УкраїниПОСТАНОВА  Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік

  Верховна Рада України постановляє:

  1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок"( 775-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 17, ст. 258; 2009 р., № 26, ст. 341) присудити премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік:

 1. за роботу "Апроксимативні характеристики функціональних класів":
 2. КОНОГРАЮ Андрію Федоровичу — кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

  ОВСІЮ Євгену Юрійовичу — кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

  ЯНЧЕНКУ Сергію Яковичу — кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

  за роботу "Фотоніка та фізико-хімічні властивості квантово-розмірних напівпровідникових нанокристалів халькогенідів металів":

  ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу — кандидату фізико-математичних наук, докторанту Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

  РАЄВСЬКІЙ Олександрі Євгенівні — кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії iмені Л. В. Писаржевського НАН України;

 3. за роботу "Проблеми розселення міського населення України та його міграцій":
 4. МОЗГОВОМУ Артему Анатолійовичу — кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

  ЗАПАДНЮК Світлані Олександрівні — кандидату географічних наук, науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

  за роботу "Фундаментальні механізми формування люмінесценції в нанодисперсних матеріалах":

  МАСАЛОВУ Андрію Олександровичу — кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

  СОРОКІНУ Олександру Васильовичу — кандидату фізико-математичних наук, виконуючому обов’язки вченого секретаря Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

  ВЯГІНУ Олегу Геннадійовичу — кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

  ФИЛИМОНОВІЙ Ірині Ігорівні — аспірантці Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

  за роботу "Складні фториди металів та сполуки типу апатиту як матеріали для інтерференційної оптики й біосумісні матеріали: синтез, структура та функціональні властивості":

  ТІМУХІНУ Єгору Володимировичу — кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iмені О. В. Богатського НАН України;

  ПАВЛІНЧУК Світлані Олександрівні — кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iмені О. В. Богатського НАН України;

  НЕЧИПОРЕНКО Ганні Василівні — провідному інженеру Фiзико-хiмiчного інституту iмені О. В. Богатського НАН України;

 5. за роботу "Елементарні квантово-хімічні моделі точкових мутацій ДНК":
 6. БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні — кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

  за роботу "Наукове обґрунтування використання продукційних властивостей мікроводоростей для меліорації середовища і здобуття цінних речовин":

  БОРОВКОВУ Андрію Борисовичу — кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України;

  ГОРБУНОВІЙ Світлані Юріївні — кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України;

  за роботу "Розробка технологічних засад для покращення ефективності методів генетичної інженерії рослин":

  БАЄР Галині Ярославівні — кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

  БУРЛАЦІ Ользі Миколаївні — аспірантці Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

  ТАНАСІЄНКО Ірині Вікторівні — науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

  за роботу "Мобільність і якість життя населення в умовах соціально-культурної трансформації суспільства: регіональний аспект":

  АНДРУСИШИН Наталії Іванівні — кандидату економічних наук, науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень НАН України;

  БІЛЬ Мар’яні Михайлівні — кандидату наук з державного управління, науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень НАН України;

  ТЕСЛЮКУ Роману Тадейовичу — кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень НАН України;

 7. за роботу "Мови національних меншин у мовно-культурному середовищі Криму":
 8. ТИЩЕНКО-МОНАСТИРСЬКІЙ Оксані Олександрівні — кандидату філологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мовознавства iмені О. О. Потебнi НАН України;

  за роботу "Гібрідні вейвлет-нейро-фаззі мережі в задачах інтелектуальної обробки даних за умов невизначеності":

  ВИНОКУРОВІЙ Олені Анатоліївні — кандидату технічних наук, провідному науковому співробітнику Харківського національного університету радіоелектроніки;

 9. за роботу "Інформаційне право та інформаційна безпека України":
 10. КОРМИЧУ Борису Анатолійовичу — доктору юридичних наук, професору Національного університету "Одеська юридична академія";

 11. за роботу "Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук":
 12. ДЕМЧЕНКУ Павлові Юрійовичу — кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

  МІЛІЯНЧУК Христині Юріївні — кандидату хімічних наук, завідувачу редакції журналу "Хімія металів і сплавів" Львівського національного університету імені Івана Франка;

  ПУКАС Світлані Ярославівні — кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

  ТОКАЙЧУКУ Ярославу Олексійовичу — кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

  за роботу "Наукове обґрунтування перспектив нафтогазоносності глибокозанурених порід-колекторів осадових басейнів України":

  ХОМИНУ Володимиру Романовичу — кандидату геологічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

  КУРОВЦЮ Сергію Сергійовичу — кандидату геологічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

  ЗДЕРЦІ Тарасу Васильовичу — кандидату геологічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

 13. за роботу "Стратегія цілеспрямованого синтезу біологічно активних сполук":
 14. КРИВОВ’ЯЗУ Андрію Олександровичу — кандидату хімічних наук, викладачу Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

  СВАЛЯВИНУ Олегу Вікторовичу — молодшому науковому співробітнику Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

  СЛИВЦІ Марині Василівні — молодшому науковому співробітнику Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

 15. за роботу "Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики":
 16. РАДЧЕНКУ Андрію Миколайовичу — кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  РИЖКОВУ Ростиславу Сергійовичу — інженеру Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  РАДЧЕНКУ Роману Миколайовичу — кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  КОНОВАЛОВУ Дмитру Вікторовичу — кандидату технічних наук, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

  за роботу "Формування триботехнічних властивостей бандажних полиць лопаток турбін ГТД композиційними сплавами системи Со-ТіС":

  ТІСОВУ Олександру Вікторовичу — кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Національного авіаційного університету;

  за роботу "Епізоотологічний моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі та розробка засобів діагностики":

  ГАЙДЕЙ Ользі Сергіївні — кандидату ветеринарних наук, науковому співробітнику Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів;

 17. за роботу "Сучасне регулювання цивільних відносин: нетипові прояви":
 18. КРАТУ Василю Івановичу — кандидату юридичних наук, доценту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

  за роботу "Наукове обґрунтування надання диференційованої нейропсихіатричної допомоги при надзвичайних ситуаціях":

  ЗДАНЕВИЧ Наталії Анатоліївні — науковому співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України;

  ЧУМАКУ Станіславу Анатолійовичу — кандидату медичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.

  2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

  виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

  оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

  3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік приурочити до Дня науки.

  Голова Верховної Ради України

  В. ЛИТВИН

  м. Київ 6 грудня 2012 року № 5516-VI

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Процес інтеграції України до Європейського Союзу є незворотнім

  Процес інтеграції України до ЄС є незворотнім. Про це заявив перший віце-премєр-міністр України Валерій Хорошковський під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики ...

  ЦИК подвела результаты выборов

  За эти выходные Центральная избирательная комиссия определилась с окончательными результатами выборов. В субботу были объявлены результаты выборов по многомандатному округу, в воскресенье – победители ...

  Учитися плавати краще у липні

  Третій рік поспіль на Дніпропетровщині влітку відкривають безплатні курси з плавання для дітей: у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Нікополі та Новомосковську. Протягом місяця щоденно (крім ...

  Конклав у Ватикані: як він буде відбуватися

  У Сикстинській капелі останні приготування до конклаву. У вівторок 115 кардиналів католицької церкви почнуть обирати нового Папу Римського. Кардинали-виборці голосуватимуть за зачиненими дверима ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Довольно оригинальный, актуальный и продуманный интернет проект! Я хочу отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Огромное спасибо от кого зависит разработка этого интернет сайта.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0