Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 31.05.2012  № 657
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1669/21981

  Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

  Відповідно до статті 246 Митного кодексу України( 4495в-17 ), Конвенції про тимчасове ввезення( 995_472 ), учиненої у м. Стамбулі 26 червня 1990 року та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму;

  Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А. Т.А.;

  Інструкцію по заповненню граф книжки (карнета) А. Т.А. митними органами.

  2. Визнати такими, що втратили чинність:

  наказ Міністерства фінансів України від 21 березня 2012 року № 386( z0498-12 ) "Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та форми заяви про відмову на користь держави", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 498/20811;

 3. накази Державної митної служби України згідно з переліком ( z1669-12 ), що додається.
 4. 3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

 5. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 6. оприлюднення цього наказу.
 7. 4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 31.05.2012  № 657

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1669/21981

  ПОРЯДОК виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає особливості виконання митних формальностей при поміщенні товарів у митні режими, передбачені Митним кодексом України( 4495-17 ), та під час перебування товарів у відповідному митному режимі.

  2. Терміни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значенні:

  Декларант — декларант або уповноважена ним особа;

  ЄАІС — єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;

  заява — письмова заява підприємства за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів;

  Кодекс — Митний кодекс України( 4495-17 );

  Конвенція про тимчасове ввезення — Конвенція про тимчасове ввезення( 995_472 ), учинена у м. Стамбулі 26 червня 1990 року;

  МД — митна декларація( 450-2012-п ), складена на бланку єдиного адміністративного документа або із використанням іншої форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій», що подається митному органу Декларантом на паперовому носії або у вигляді електронного документа;

  митниця оформлення — митний орган, посадовими особами якого здійснено випуск товару у відповідний митний режим.

  Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Кодексом( 4495-17 ).

  3. Виконання відповідними особами та митними органами митних формальностей згідно з Кодексом( 4495-17 ) та цим Порядком здійснюється з використанням інформаційних технологій, у тому числі заснованих на інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, і засобів їх забезпечення.

  4. Під час виконання митних формальностей Декларантом та посадовими особами митних органів для засвідчення електронних повідомлень та електронних документів застосовуються надійні засоби електронного цифрового підпису з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа.

  Електронні повідомлення та електронні документи передаються за допомогою засобів інформаційних технологій з електронної адреси Декларанта, визначеної для передавання таких електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Державною митною службою України (далі — Держмитслужба України) для одержання таких повідомлень.

  5. Обмін електронними повідомленнями та електронними документами згідно з цим Порядком здійснюється з автоматичним підтвердженням їх отримання іншою стороною. Підтвердження отримання електронного повідомлення або електронного документа іншою стороною повинне містити відомості про дату і час. Облік часу виконання митних формальностей, встановлених цим Порядком, здійснюється з урахуванням дати і часу отримання електронного повідомлення або електронного документа відповідною стороною.

  ІІ. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму тимчасового ввезення

  1. Загальні положення

  1. Для митного оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, митному органу подаються МД( 450-2012-п ), книжка А. Т.А.( 995_472a ) або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

  2. Якщо особа має намір неодноразово на одних і тих самих умовах тимчасово ввозити одні й ті самі товари на митну територію України з подальшим їх реекспортом, за заявою цієї особи митниця оформлення може надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення.

  Засвідчена митним органом в установленому порядку копія МД ( 450-2012-п ), оформленої при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення, із записом митного органу про дозвіл на неодноразове переміщення їх через митний кордон України є підставою для вивезення з митної території України та ввезення на митну територію України товарів, задекларованих у цій МД, протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення.

  3. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України як товар з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування, у разі використання їх для міжнародних перевезень як транспортних засобів комерційного призначення, декларуються митним органам у порядку, встановленому для таких транспортних засобів комерційного призначення.

  4. Тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення( 995_472 ) за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом тимчасового ввезення, та з дозволу митного органу може здійснюватися на підставі письмового зобов’язання цієї особи щодо подальшого реекспорту таких товарів без оформлення МД( 450-2012-п ) або книжки А. Т.А. ( 995_472a )

  Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового ввезення, митним органом може бути надано загальний дозвіл на тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення( 995_472 ) зі строком дії до одного року.

  5. Для виконання операцій з технічного обслуговування та ремонту обладнання (устаткування) транспортних засобів, що тимчасово ввезені на митну територію України та перебувають в зонах митного контролю, таке обладнання (устаткування) може бути випущене митним органом згідно з частиною п’ятою статті 189 Кодексу( 4495б-17 ) за заявою Декларанта.

  2. Забезпечення ідентифікації товарів при застосуванні митного режиму тимчасового ввезення

  1. Засоби ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, обираються відповідно до статті 326 Кодексу( 4495г-17 ) та з урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів.

  Відомості про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби ідентифікації в установленому порядку вносяться до МД( 450-2012-п ), або книжки А. Т.А.( 995_472a ), або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.

  2. Для забезпечення ідентифікації товару, що поміщується у митний режим тимчасового ввезення, Декларант може надати митному органу два примірники зображення цього товару (фотографії, креслення тощо), завірені підписом та відбитком печатки (за наявності) Декларанта, та електронну копію такого зображення.

  Один примірник такого зображення зберігається в митному органі оформлення разом з іншими документами, за якими здійснювався випуск товару, а другий з відмітками митного органу повертається Декларанту.

  Для забезпечення ідентифікації товарів митні органи можуть самостійно виготовляти фотографічні зображення таких товарів.

  Електронні копії зображень товарів, надані Декларантом, а також виготовлені у разі необхідності митним органом зберігаються в локальній інформаційній базі митного органу та у разі потреби надсилаються іншим митним органам для забезпечення ідентифікації товарів.

  3. Якщо ідентифікація товарів здійснюється шляхом накладення митних забезпечень, то вони повинні бути накладені способом, що унеможливлює пошкодження товарів унаслідок їх накладення та повторне застосування цих митних забезпечень.

  4. За потреби для забезпечення ідентифікації товарів або підтвердження їх незмінного стану можуть залучатися спеціалісти й експерти відповідно до положень статті 327 Кодексу( 4495г-17 ).

  3. Строк тимчасового ввезення та його продовження

  1. Строк тимчасового ввезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку під час їх митного оформлення з урахуванням пропозиції Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД ( 450-2012-п ), але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.

  Кінцева дата строку тимчасового ввезення товарів зазначається в установленому порядку посадовою особою митного органу, яка здійснює випуск товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, у документі, за яким здійснюється митне оформлення товарів (МД( 450-2012-п ), книжка А. Т.А. ( 995_472a ) тощо).

  2. Строк тимчасового ввезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом( 4495-17 ).

  Для продовження строку тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою за наявності подаються:

 8. документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження;
 9. нова книжка А. Т.А.( 995_472a )
 10. 3. Рішення про продовження строку тимчасового ввезення товарів або про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення цих товарів приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві щодо продовження строку тимчасового ввезення.

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

  4. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення товари повинні бути реекспортовані у строк, установлений митним органом, або заявлені до іншого митного режиму, який допускається щодо таких товарів з додержанням вимог Кодексу( 4495-17 ) та інших законодавчих актів.

  Строк реекспорту товарів встановлюється митним органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення товарів з урахуванням часу, потрібного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово ввезених товарів.

  5. Інформація про продовження строку тимчасового ввезення товарів вноситься до ЄАІС в установленому порядку.

  6. Якщо товари, які перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортовані унаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення цих товарів зупиняється на час такого арешту (вилучення).

  4. Передача права використання митного режиму тимчасового ввезення

  1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подаються:

  письмова заява особи, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового ввезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення;

  письмова згода особи — нерезидента — сторони зовнішньоекономічного договору, згідно з яким товари тимчасово ввезені на митну територію України, на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення.

  2. Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статті 109 Кодексу( 4495б-17 ) та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

  5. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення

  1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.

  2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають тимчасово ввезені товари, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового ввезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.

  3. Особа, відповідальна за дотримання режиму тимчасового ввезення, на письмовий запит митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення.

  4. Наявність, стан товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу ( 4495г-17 ).

  Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається відповідно до положень статті 320 Кодексу( 4495г-17 ), характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у режимі тимчасового ввезення.

  5. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

  До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно тимчасово ввезених товарів, зокрема про:

 11. поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення;
 12. засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
 13. дозволи, надані митним органом на неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення;

  дозволи (загальні дозволи) на тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок без оформлення МД( 450-2012-п ) або книжки А. Т.А. ( 995_472a );

 14. продовження строку тимчасового ввезення;
 15. строк, установлений митним органом для реекспорту;
 16. передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення;
 17. проведення митного огляду;
 18. складення протоколу про порушення митних правил;
 19. накладення арешту або тимчасове вилучення тимчасово ввезених товарів у справі про порушення митних правил;

 20. завершення режиму тимчасового ввезення;
 21. припинення режиму тимчасового ввезення.
 22. Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

  ІІІ. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму тимчасового вивезення

  1. Загальні положення

  1. Для митного оформлення товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, митному органу подаються МД ( 450-2012-п ), книжка А. Т.А.( 995_472a ) або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

  2. Якщо особа має намір неодноразово на одних і тих самих умовах тимчасово вивозити одні й ті самі товари за межі митної території України з подальшим їх реімпортом на митну територію України, за заявою цієї особи митниця оформлення може надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення.

  Засвідчена митним органом в установленому порядку копія МД ( 450-2012-п ), оформленої при поміщенні товарів у митний режим тимчасового вивезення, із записом митного органу про дозвіл на неодноразове переміщення їх через митний кордон України є підставою для вивезення з митної території України та ввезення на митну територію України товарів, задекларованих у цій МД, протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення.

  3. Тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення( 995_472 ) за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом тимчасового вивезення, та з дозволу митного органу може здійснюватися на підставі письмового зобов’язання цієї особи щодо подальшого реімпорту таких товарів без оформлення МД( 450-2012-п ) або книжки А. Т.А. ( 995_472a )

  Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового вивезення, митним органом може бути надано загальний дозвіл на тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення( 995_472 ) зі строком дії до одного року.

  2. Забезпечення ідентифікації товарів при застосуванні митного режиму тимчасового вивезення

  1. Засоби ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового вивезення, обираються відповідно до статті 326 Кодексу( 4495г-17 ) та з урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів.

  Відомості про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби ідентифікації в установленому порядку вносяться до МД( 450-2012-п ), або книжки А. Т.А.( 995_472a ), або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.

  2. Застосування засобів ідентифікації здійснюється в порядку, визначеному пунктами 2-4 глави 2 розділу ІІ цього Порядку.

  3. Строк тимчасового вивезення та його продовження

  1. Строк тимчасового вивезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку під час їх митного оформлення з урахуванням пропозиції Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД ( 450-2012-п ), але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у зазначений митний режим.

  Кінцева дата строку тимчасового вивезення товарів зазначається посадовою особою митного органу, яка здійснює випуск товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, у документі, за яким здійснюється митне оформлення товарів (МД( 450-2012-п ), книжка А. Т.А. ( 995_472a ) тощо)

  2. Строк тимчасового вивезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети вивезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом( 4495-17 ).

  Для продовження строку тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою за наявності подаються:

 23. документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження;
 24. нова книжка А. Т.А.
 25. 3. Рішення про продовження строку тимчасового вивезення товарів або про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення цих товарів приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві щодо продовження строку тимчасового вивезення.

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку тимчасового вивезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

  4. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення товари повинні бути реімпортовані у строк, установлений митним органом, або заявлені до іншого митного режиму, який допускається щодо таких товарів з додержанням вимог Кодексу( 4495-17 ) та інших законодавчих актів.

  Строк реімпорту товарів встановлюється митним органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення товарів з урахуванням часу, потрібного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово вивезених товарів.

  5. Інформація про продовження строку тимчасового вивезення товарів вноситься до ЄАІС в установленому порядку.

  6. Якщо товари, які перебувають у митному режимі тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані унаслідок накладення на них арешту, то перебіг строку тимчасового вивезення цих товарів зупиняється на час такого арешту.

  4. Передача права використання митного режиму тимчасового вивезення

  1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подається письмова заява особи — резидента, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового вивезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.

  2. Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статті 117 Кодексу( 4495б-17 ) та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.

  5. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового вивезення

  1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового вивезення покладається на митницю оформлення.

  2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені у режим тимчасового вивезення, за рішенням цього органу, або за зверненням Декларанта чи митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового вивезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.

  3. Особа, відповідальна за дотримання режиму тимчасового вивезення, на письмовий запит митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового вивезення.

  4. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового вивезення, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

  До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно тимчасово вивезених товарів, зокрема про:

 26. поміщення товарів у митний режим тимчасового вивезення;
 27. засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
 28. дозволи, надані митним органом на неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення;

  дозволи (загальні дозволи) на тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок без оформлення МД( 450-2012-п ) або книжки А. Т.А. ( 995_472a );

 29. продовження строку тимчасового вивезення;
 30. строк, установлений митним органом для реімпорту;
 31. передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення;
 32. проведення митного огляду;
 33. складення протоколу про порушення митних правил;
 34. накладення арешту на тимчасово вивезені товари;
 35. завершення режиму тимчасового вивезення;
 36. припинення режиму тимчасового вивезення.
 37. Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

  5. Для забезпечення контролю за тимчасовим вивезенням марок акцизного податку та їх реімпортом разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, до ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно таких марок акцизного податку, їх тип та кількість у розрізі підприємств за формою, наведеною в додатку 2 ( z1669-12 ) до цього Порядку.

  Відомості про тип та кількість невикористаних чи пошкоджених марок акцизного податку або тип та кількість марок акцизного податку, що реімпортуються на митну територію України разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, вносяться Декларантом у встановленому порядку до МД ( 450-2012-п ) при декларуванні таких марок або маркованих ними підакцизних товарів.

  У разі безповоротної втрати марок акцизного податку під час виробництва підакцизних товарів за межами митної території України для припинення митного режиму тимчасового вивезення Декларант надає митниці оформлення належним чином засвідчену копію документа, виданого Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом країни-виробника на підтвердження цього факту, з обов'язковим зазначенням кількості таких марок.

  ІV. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму митного складу

  1. Для розміщення товарів, поміщених у митний режим митного складу, використовуються митні склади (далі — МС) або склади митних органів.

  2. Здійснення контролю за дотриманням умов митного режиму митного складу та за товарами, розміщеними на МС, покладається на митницю оформлення.

  3. До особливостей функціонування МС, що відповідно до статті 425 Кодексу( 4495д-17 ) встановлюються процедурою експлуатації такого складу (далі — Процедура), зокрема, належать:

 38. регламент інформаційного обміну між митницею оформлення та утримувачем МС;
 39. порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення тощо.

  4. Підтримання режиму зони митного контролю на МС організовується та забезпечується утримувачем МС відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою і рішенням про створення зони митного контролю, передбаченим Порядком створення зон митного контролю( z0879-12 ), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191.

  5. Товари зберігаються на МС з обов’язковим накладенням відповідного забезпечення утримувача МС та, крім випадків, визначених законодавством України з питань державної митної справи, митного забезпечення посадової особи митниці оформлення.

  6. Для розміщення товарів на МС, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту згідно зі статтею 123 Кодексу( 4495б-17 ) застосовуються електронні повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  7. Товари можуть бути розміщені на МС без вивантаження цих товарів з транспортних засобів відповідно до статті 427 Кодексу( 4495д-17 ).

  8. Транспортні засоби, що переміщують митною територією України товари під митним контролем, можуть розміщуватися на МС з метою здійснення повного або часткового розвантаження, перевантаження, навантаження, дозавантаження, усунення пошкоджень упаковки товарів, заміни транспортного засобу (тягача, причепа тощо).

  Розміщення на МС товарів, поміщених в інші, ніж митний склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу, здійснюється на підставі МД( 450-2012-п ), раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів, або документа, що її замінював, — накладної УМВС (СМГС( 998_011 )), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП( 995_012 ) (Carnet TIR) тощо. Про необхідність розміщення на МС таких товарів утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  9. Митний режим товарів, які ввезені на МС у зв’язку з необхідністю проведення операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, не змінюється, якщо після проведення таких операцій ці товари вивозяться з МС згідно з митним режимом, у який вони поміщені. Вивезення з МС таких товарів здійснюється на підставі відповідної МД( 450-2012-п ), за якою ці товари були розміщені на МС, або документа, що її замінював. Про необхідність вивезення з МС таких товарів утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  10. Виконання операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, організовується та забезпечується утримувачем МС відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою. Облік товарів і транспортних засобів, що розміщуються на МС для проведення зазначених операцій та випускаються з МС після їх проведення, здійснюється утримувачем МС у встановленому порядку.

  Інформація про виконання операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, вноситься в установленому порядку до відповідних документів, що використовуються митними органами для здійснення митного контролю.

  11. На МС, обладнаних системою відеоспостереження, що відповідає установленим вимогам та забезпечує можливість здійснення посадовими особами митниці оформлення контролю за функціонуванням МС та операціями з товарами, що зберігаються на МС, в режимі реального часу з використанням інформаційних технологій, за умови визначення Процедурою регламенту інформаційного обміну між митницею оформлення і утримувачем МС, з дозволу митниці оформлення можуть ввозитися, зберігатися або вивозитися товари без накладення митного забезпечення посадової особи митниці оформлення та без присутності на МС посадової особи митниці оформлення. Для отримання дозволу на ввезення або вивезення партії товарів на МС без присутності посадової особи митниці оформлення утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

  12. Розміщення на МС товарів з метою їх тимчасового зберігання відповідно до частини четвертої статті 201 Кодексу( 4495б-17 ) здійснюється у порядку, встановленому Положенням про склади тимчасового зберігання ( z1307-12 ), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619.

  13. Товари, що поміщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем цього МС. Декларування товарів при зміні митного режиму митний склад на інший митний режим здійснюється Декларантом, у тому числі утримувачем МС, в установленому порядку.

  14. З товарами, що зберігаються на МС, можуть проводитися операції відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою. Дозвіл на проведення з товарами, що зберігаються на МС, операцій, що відповідно до Кодексу( 4495-17 ) потребують такого дозволу, надається митницею оформлення на підставі заяви утримувача МС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формі документа на папері або у формі електронного повідомлення, підписаного електронним цифровим підписом.

  15. Строк зберігання товарів на МС, у тому числі в митному режимі митного складу, продовжується митницею оформлення в межах граничного строку, установленого Кодексом( 4495-17 ), на підставі заяви утримувача МС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формі документа на папері або у формі електронного повідомлення, підписаного електронним цифровим підписом.

  V. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митних режимів переробки на митній території та переробки за межами митної території

  1. У цьому розділі терміни вживаються в такому значенні:

  дозвіл на переробку — письмовий дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території;

  заявник режиму переробки — підприємство-резидент, яке отримало дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території;

  переробник — підприємство-резидент, яке за дорученням заявника режиму переробки на митній території та з дозволу митного органу виконує окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України;

  режим переробки — митний режим переробки на митній території та/або митний режим переробки за межами митної території.

  2. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого буде розпочато або здійснено повний цикл операцій з переробки товарів на митній території України.

  Митне оформлення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на переробку.

  Дозвіл на поміщення у митний режим переробки на митній території товарів, переробка яких буде здійснюватися у зоні діяльності Київської регіональної митниці, за заявою Декларанта може бути надано керівником або вповноваженою ним посадовою особою Київської обласної митниці або відповідного митного поста, що входить до складу Київської обласної митниці.

  Якщо товари, ввезені на митну територію України для переробки, пред’являються для митного оформлення митному органу, яким відповідний дозвіл на переробку не надавався, митне оформлення таких товарів здійснюється таким митним органом відповідно до частини четвертої статті 247 Кодексу( 4495в-17 ).

  3. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, яким відповідно до частини третьої статті 247 Кодексу( 4495в-17 ) буде здійснено митне оформлення цих товарів у митний режим переробки за межами митної території.

  4. Якщо окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником (переробниками), то в заяві мають бути зазначені відомості про всіх переробників, які будуть здійснювати переробку чи окремі операції з переробки товарів на митній території України, в тому числі зберігання товарів, що розміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки.

  До заяви також вноситься інформація про інші митні органи, в яких передбачається здійснення митного оформлення продуктів переробки товарів, залишків і відходів переробки.

  Разом із заявою митному органу подаються копії документів, визначених у статтях 149( 4495б-17 ) або 165 Кодексу ( 4495б-17 ), засвідчені в установленому порядку.

  У разі якщо передбачається здійснення зазначених у пункті 1 частини другої статті 150 Кодексу( 4495б-17 ) операцій з переробки товарів, Декларант подає митному органу також і додаток до заяви, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

  Дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території є одночасно дозволом на виконання окремих операцій або повного циклу переробки товарів на митній території України переробником (переробниками), зазначеним(и) у заяві.

  5. Для прийняття рішення про надання дозволу на переробку митним органом:

 40. здійснюється детальний аналіз документів, поданих для розгляду;
 41. вивчаються державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи та креслення, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, поміщених у митний режим переробки;

  розглядаються можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації товарів, поміщених у митний режим переробки в продуктах переробки.

  6. Видачі дозволу на поміщення товарів у митний режим може передувати огляд територій, приміщень складів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, з метою встановлення наявності у заявника режиму переробки та/або переробника:

  технологічного обладнання, що забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначених у заяві підприємства, з товарів, які згідно із заявою планується помістити у режим переробки на митній території;

  приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для зберігання всіх найменувань та кількості товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки, зазначених у заяві, з метою встановлення їх відповідності заявленим відомостям;

  умов для забезпечення обліку та зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з місць переробки та зберігання;

  можливості забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числі технологічних особливостей процесу переробки та можливості ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.

  Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згідно з Кодексом ( 4495-17 ) та цим Порядком надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям з переробки, характеристики таких операцій та інших обставин, із визначенням завдань для такого огляду.

  7. За відсутності в підприємства технологічної можливості забезпечити роздільне зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки від інших товарів для еквівалентних товарів допускається невідокремлене зберігання.

  8. Рішення про надання дозволу на переробку товарів або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

  Строк переробки товарів встановлюється митним органом відповідно до статей 151( 4495б-17 ) і 166 Кодексу ( 4495б-17 ) та зазначається в дозволі на переробку. За заявою підприємства строк переробки товарів продовжується митницею оформлення з унесенням відповідних змін до дозволу на переробку.

  Переміщення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, або продуктів переробки здійснюється з дозволу митного органу. Дозвіл на переміщення товарів між переробниками надається митним органом шляхом унесення до розділу "Рішення митного органу" заяви запису "Дозволено переміщення між переробниками".

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на переробку митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

  Завірена митним органом копія дозволу або відмови у наданні такого дозволу залишається у справах цього митного органу разом із копіями документів, поданих разом із заявою.

  9. Еквівалентна компенсація допускається щодо товарів, зазначених в додатку до заяви за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

  10. Рішення про відкликання дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються дата й причини відкликання цього дозволу та повідомляються права й обов'язки заявника режиму переробки та переробника (якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюються переробником). Лист реєструється в установленому порядку в митному органі та видається або надсилається поштою (з повідомленням про вручення) особі, відповідальній за дотримання митного режиму.

  11. Продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, в обраний Декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та з додержанням вимог Кодексу( 4495-17 ) й інших нормативно-правових актів України з питань державної митної справи.

  12. Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, на підставі МД( 450-2012-п ) на такі продукти переробки з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із наведенням їх кількості та вартості.

  Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту.

  13. Відходи, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, та підлягають видаленню відповідно до законодавства України з дозволу митного органу, перебувають під митним контролем до моменту подання власником цих відходів або вповноваженою ним особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1-D 15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням( 1120-2000-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД ( 450-2012-п ), за якою було здійснено випуск товарів у митний режим переробки на митній території.

  14. Залишки і відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають.

  15. Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території завершується після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 160 Кодексу( 4495б-17 ) та залишків і відходів переробки відповідно до статті 157 Кодексу( 4495б-17 ).

  16. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної території завершується після здійснення у повному обсязі митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 173 Кодексу( 4495б-17 ).

  17. Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладається на митницю оформлення.

  18. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені в митний режим переробки, продукти їх переробки, залишки або відходи, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заявника режиму переробки чи переробника.

  19. Особа, відповідальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.

  20. Наявність, стан товарів, що перебувають у митному режимі переробки, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу ( 4495г-17 ).

  Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається з урахуванням положень статті 320 Кодексу( 4495г-17 ), характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у митному режимі переробки.

  21. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі переробки, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.

  До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів, зокрема про:

 42. надання дозволу на переробку, перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення;
 43. поміщення товарів у митний режим переробки;
 44. засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
 45. зміни, що вносяться до дозволу на переробку;
 46. надання дозволу на еквівалентну компенсацію;
 47. продовження строку переробки;
 48. поміщення у відповідний митний режим продуктів, залишків та відходів переробки;
 49. видалення відходів переробки;
 50. проведення митного огляду;
 51. складення протоколу про порушення митних правил;
 52. накладення арешту або тимчасове вилучення товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів у справі про порушення митних правил;

 53. завершення режиму переробки;
 54. припинення режиму переробки.
 55. Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

  VІ. Знищення або руйнування

  1. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого фактично будуть проводитися операції зі знищення або руйнування таких товарів.

  Разом із заявою митному органу подаються:

  договір на знищення (руйнування) товарів з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;

  дозволи на знищення (руйнування) товарів від державних органів, до повноважень яких належить контроль за переміщенням таких товарів;

  копія відповідного дозвільного документа, що засвідчує право суб'єкта господарювання провадити діяльність зі знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;

 56. товаротранспортні та інші товаросупровідні документи;
 57. інші документи, що стосуються проведення операцій зі знищення або руйнування товарів (за бажанням заявника).

  2. Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган з урахуванням положень Переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави( 427-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 427, письмово пропонує заявнику обрати цей митний режим. За згодою Декларанта з пропозицією митного органу ці товари поміщуються в митний режим відмови на користь держави.

  3. До надання дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування митний орган відповідно до статті 180 Кодексу( 4495б-17 ) має право провести огляд місця проведення операцій зі знищення (руйнування) товарів з метою перевірки можливості проведення таких операцій відповідно до вимог законодавства.

  Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згідно з Кодексом ( 4495-17 ) та цим Порядком надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям зі знищення (руйнування), характеристики таких операцій та інших обставин із визначенням завдань для такого огляду. За результатами огляду складається відповідний акт.

  4. Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

  5. Митне оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування.

  Для митного оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування митному органу подається МД( 450-2012-п ) або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

  6. Операції зі знищення (руйнування) товарів проводяться після випуску товарів у митний режим знищення або руйнування.

  Організація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування покладаються на митницю оформлення.

  7. Підприємство, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, за фактом такого знищення (руйнування) складає відповідний акт з наведенням у ньому опису та кількості залишків, що утворились в результаті виконання операцій зі знищення (руйнування) і мають господарську цінність, та протягом трьох робочих днів надає митниці оформлення один примірник цього акта.

  8. Відходи, що утворились унаслідок знищення (руйнування) товарів та відповідно до законодавства України підлягають видаленню підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, перебувають під митним контролем до моменту подання цим підприємством митниці оформлення документів, що підтверджують видалення цих відходів шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1-D 15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням( 1120-2000-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД ( 450-2012-п ), за якою було здійснено випуск товарів у митний режим знищення або руйнування.

  9. Контроль за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування завершується після здійснення митних формальностей щодо залишків і відходів знищення або руйнування відповідно до статей 179-181 Кодексу( 4495б-17 ).

  VІІ. Відмова на користь держави

  1. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави надається керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи.

  2. Разом із заявою митному органу подаються оригінали, а в разі їх відсутності — засвідчені в установленому порядку копії:

 58. документів, що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами,
 59. наявних товаротранспортних та інших товаросупровідних документів;
 60. інших документів, необхідних для підтвердження можливості поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави (за бажанням заявника).

  3. Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу приймається митним органом з урахуванням положень Переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави( 427-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 427, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви.

  Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.

  Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово повідомити особу, яка звернулася із заявою.

  У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

  4. Митне оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.

  Для здійснення митного оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митного органу.

  Підставою для розміщення товарів на склад митного органу є дозвіл митного органу на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави.

  Для поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави митному органу подається МД( 450-2012-п ) або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

  VІІІ. Підтвердження факту втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили

  1. Положення цього розділу застосовуються у випадках, коли Кодексом( 4495-17 ) або іншими актами законодавства України з питань державної митної справи передбачено надання митному органу документального підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили.

  2. У цьому розділі терміни вживаються в такому значенні:

  аварія — небезпечна подія техногенного характеру, у зв’язку з якою товари, транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, були пошкоджені (зіпсовані, знищені, втрачені тощо) або потребували певного часу для відновлення можливості їх переміщення з метою забезпечення виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи;

  документальне підтвердження — надання митному органу відповідних документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили;

  обставини непереборної сили — надзвичайні та невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема стихійне лихо (землетрус, пожежа, повінь, зсув тощо), сезонне природне явище (замерзання моря, проток, портів, ожеледиця тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк, громадянські безпорядки, злочинні дії третіх осіб, прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для особи, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів та інші надзвичайні та невідворотні за таких умов події;

  факт аварії чи дії обставин непереборної сили — часткове чи повне пошкодження (зіпсуття, знищення, втрата тощо) товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, або позбавлення можливості виконання відповідною особою передбачених законодавством України з питань державної митної справи або встановлених відповідним митним органом України вимог щодо вчинення відповідних дій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем.

  3. Залежно від характеру аварії чи обставин непереборної сили документи, що підтверджують їх наявність і тривалість дії, можуть видаватися державними органами, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, іншими спеціально вповноваженими на це державними органами, а також уповноваженими на це підприємствами, установами та організаціями відповідно до їх компетенції.

  4. Документи (рішення, акти, довідки тощо), що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, що мали місце за межами митної території України, мають бути засвідчені на території, де мала місце така аварія чи обставина непереборної сили згідно з вимогами законодавства відповідної країни.

  Документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) країн, з якими Україна має договори про правову допомогу і якими передбачена відмова від легалізації документів, приймаються до розгляду митними органами України без легалізації у консульських установах України.

  В інших випадках, крім зазначених у абзаці другому цього пункту, документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) іноземних країн, мають бути легалізовані консульською установою України за кордоном.

  У разі відсутності консульської установи України в країні видачі документів документи можуть бути засвідчені у найближчій консульській установі України, повноваження якої офіційно розповсюджуються на територію країни видачі документів.

  5. Якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце на митній території України, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, транспортні засоби, із письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.

  Керівник митного органу, в зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов’язки, після отримання заяви невідкладно організовує проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, за винятком випадків, коли такий огляд проводити недоцільно з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків. Огляд території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, також не проводиться у разі відсутності протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили можливості дістатися до місця пригоди.

  За результатами огляду складається акт встановленої форми у трьох примірниках. Один примірник акта вручається особі, відповідальній за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, другий — невідкладно надсилається митному органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, а третій — залишається у справах митного органу, посадовими особами якого він був складений.

  Якщо керівником митного органу, у зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обстав

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Украина заняла 155-е место в рейтинге экономических свобод

  В новом «Индексе экономической свободы», опубликованном 14 января Heritage Foundation, Украина заняла 155 место из 178. В прошлом году Украина занимала 161 место. Индекс экономической свободы ...

  Провал возле моста Патона уже ликвидировали

  Провал на автодороге вблизи моста Патона ликвидируют до конца дня. Об этом сегодня, 8 августа, с места происшествия заявил главный инженер коммунальной корпорации Киевавтодор Василий Мельниченко, ...

  газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом ТОВ «ГАЛНАФТО-ІНВЕСТ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про попередження щодо необхідності усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом ТОВ «ГАЛНАФТО-ІНВЕСТ»

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное количество актуальной информации.

  Ваш ресурс - замечательный.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0