Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

 1. 31.08.2012  № 298
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1622/21934

  Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  Відповідно до статей 6 та 11 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»( 2479-17 ) та статей 188 ( 80731-10 )-36( 80731-10 ), 244-18, 255 — 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80732-10 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень ( z1622-12 ), що додається.

  2. Департаменту ліцензійного контролю (Рожанська І. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  В. Саратов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 31.08.2012  № 298

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1622/21934

  ІНСТРУКЦІЯ з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  I. Загальні положення

  1.1. Інструкцію розроблено відповідно до статей 244-18, 254 — 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80732-10 ) (далі — Кодекс), статей 6 та 11 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»( 2479-17 ), статті 14 Закону України «Про природні монополії»( 1682-14 ).

  Цією Інструкцією встановлено механізм складання уповноваженими посадовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі — Комісія), протоколів про адміністративні правопорушення, визначено процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, передбачених статтею 188( 80731-10 )-36( 80731-10 ) Кодексу( 80731-10 ).

  1.2. При здійсненні державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері комунальних послуг уповноважені на те посадові особи Комісії (далі — уповноважені посадові особи) можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення в разі:

 3. несвоєчасного надання інформації, необхідної для виконання покладених на Комісію завдань;
 4. ненадання інформації Комісії або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;

  невиконання або несвоєчасного виконання суб'єктами природних монополій або суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення рішень Комісії, порушення ліцензійних умов.

  1.3. Від імені Комісії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії.

  II. Протокол про адміністративне правопорушення

  2.1. При вчиненні посадовими особами суб'єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення правопорушень, передбачених статтею 188( 80731-10 )-36( 80731-10 ) Кодексу( 80731-10 ), уповноважена посадова особа згідно зі статтями 254, 255 Кодексу( 80732-10 ) складає протокол про адміністративне правопорушення (далі — протокол) (додаток 1).

  2.2. Факт вчинення адміністративного правопорушення встановлюється за результатами перевірки суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення.

  2.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

  2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

  2.5. У протоколі зазначаються:

 5. дата і місце його складення;
 6. посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;
 7. відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;
 8. місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
 9. стаття 188( 80731-10 )-36( 80731-10 ) Кодексу( 80731-10 ), згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

 10. прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
 11. пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
 12. інші відомості, необхідні для вирішення справи.

  2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу( 80732-10 ), та змістом статті 63 Конституції України( 254к/96-ВР ), про що робиться відмітка в протоколі.

  2.7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується її підписом.

  Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі. Власноруч викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

  У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення, уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

  2.8. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, що вчинила адміністративне правопорушення.

  У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

  2.9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, або в разі відмови цієї особи від отримання протоколу надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення протягом трьох днів з дня його складення.

  2.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

  2.11. Протокол про адміністративне правопорушення подається для розгляду на засіданні Комісії.

  III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

  3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається на відкритому засіданні Комісії в п'ятнадцятиденний строк з дня складення протоколу з урахуванням вимог статей 279 — 281 Кодексу( 80732-10 ).

  3.2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця і часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

  3.3. Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку Комісія встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність цієї особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  Ці дані встановлюються на підставі протоколу та пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інших матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

  3.4. Комісія при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення з’ясовує такі питання:

 13. чи належить до компетенції Комісії розгляд зазначеної справи;
 14. чи належним чином оформлено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;
 15. чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
 16. чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
 17. чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

  3.5. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Комісії, яка розглядає зазначену справу.

  3.6. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

  3.7. Комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна ця особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  3.8. При прийнятті рішення про накладення адміністративного стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа, що притягається до адміністративної відповідальності, ступінь її вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність згідно зі статтями 34 — 35 Кодексу( 80731-10 ).

  3.9. При вчиненні однією посадовою особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

  3.10. Під час розгляду кількох справ про вчинення адміністративних правопорушень однією особою стягнення накладається в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

  3.11. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення.

  IV. Постанова у справі про адміністративне правопорушення

  4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, Комісія виносить у справі одну з таких постанов:

 18. про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);
 19. про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).
 20. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу ( 80732-10 ).

  4.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення та постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (далі — постанова) повинні містити:

 21. повне найменування Комісії;
 22. дату розгляду справи;
 23. відомості про особу, щодо якої розглядається справа, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також інші дані, якщо вони відомі Комісії, які ідентифікують особу чи можуть сприяти примусовому виконанню (дата народження, місце роботи тощо);

 24. опис обставин, установлених при розгляді справи;
 25. стаття 188( 80731-10 )-36( 80731-10 ) Кодексу( 80731-10 ), згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

 26. прийняте по справі рішення.
 27. Постанова Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

  Постанова підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

  4.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

  4.4. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення особі, щодо якої її винесено.

  Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і вона підписується особою, притягнутою до адміністративної відповідальності.

  У разі якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

  V. Оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення

  5.1. Постанову може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено.

  5.2. Скаргу на постанову може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови.

  5.3. Постанова Комісії про накладення адміністративного стягнення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

  VI. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

  6.1. Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами, які притягуються до адміністративної відповідальності.

  6.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом ( 80731-10 ) та іншими законами України.

  6.3. Контроль за своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється Комісією.

  6.4. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення ця постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення.

  6.5. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку України не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення, а в разі оскарження такої постанови — не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

  6.6. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов'язаний подати оригінал квитанції або іншого платіжного документа про його сплату до Комісії.

  При отриманні квитанції або іншого платіжного документа про сплату правопорушником штрафу до постанови вноситься запис про її виконання (зазначаються назва та реквізити документа, що підтверджує сплату, установа банку, що його видала, сума) та додається оригінал квитанції (іншого платіжного документа), який підшивається до справи.

  6.7. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється в порядку, встановленому законом.

  За наявності обставин, унаслідок яких негайне виконання постанови про накладення адміністративного стягнення неможливе, можливе надання відстрочки виконання на строк до одного місяця.

  У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу( 80732-10 ), постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

  6.8. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення у випадках, передбачених статтею 303 Кодексу ( 80732-10 ).

  6.9. У разі несплати правопорушником штрафу у визначений строк постанова про накладення адміністративного стягнення разом із заявою про відкриття виконавчого провадження за підписом Голови Комісії надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом.

  6.10. Постанова про накладення адміністративного стягнення, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається до Комісії.

  6.11. Провадження справи про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення, про що вноситься відповідна відмітка до цієї постанови, або після винесення постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення у випадках, встановлених Кодексом( 80731-10 ).

  VII. Оформлення та облік матеріалів у справах про адміністративні правопорушення

  7.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа Комісії.

  7.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складення реєструється уповноваженою посадовою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Комісії. Крім того, у цьому журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника протоколу. Протоколу присвоюється реєстраційний номер.

  7.3. Винесені постанови реєструються уповноваженою посадовою особою Комісії в журналі реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 5). Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений гербовою печаткою та засвідчений підписом Голови Комісії. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо. Постанові присвоюється реєстраційний номер.

  7.4. У день реєстрації оригінал постанови долучається до справи про адміністративне правопорушення.

  7.5. Закрита справа про адміністративне правопорушення разом з описом документів, що є у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом Голови Комісії або члена Комісії, який виконує його обов'язки, і здається на зберігання до архіву Комісії.

  7.6. Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, журнал реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення, а також справи про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.

  Директор департаменту

  І. Рожанська

  Додаток 1 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  ПРОТОКОЛ ( z1622-12 BF134.doc ) про адміністративне правопорушення

  Додаток 2 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  ПОСТАНОВА ( z1622-12 BF135.doc ) про накладення адміністративного стягнення

  Додаток 3 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  ПОСТАНОВА ( z1622-12 BF136.doc ) про закриття справи про адміністративне правопорушення

  Додаток 4 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  ЖУРНАЛ реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

  Реєстраційний номер протоколу

  Дата складання протоколу

  Дата та місце вчинення правопорушення

  Відомості про особу, щодо якої складено протокол

 28. прізвище, ім'я, по батькові особи
 29. посада
 30. місце роботи
 31. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  Посада, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, яка склала протокол

  Відмітка про вручення другого примірника протоколу

  Примітка

  7

  8

  9

  Додаток 5 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  ЖУРНАЛ реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення

  Реєстраційний номер постанови

  Дата винесення постанови

  Посада, прізвище та ініціали головуючого

  Прізвище, ініціали членів Комісії, які винесли постанову

  Прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи порушника

  1

  2

  3

  4

  5

  Резолютивна частина постанови

  Відмітка про виконання постанови

  Постанову оскаржено

  Рішення органу, що розглянув скаргу

  Примітка

  6

  7

  8

  9

 32. 10
 33. Додаток 6 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

  ОПИС документів, що є у справі про адміністративне правопорушення

  № з/п

  Найменування і реквізити документів

  Кількість сторінок

   

   

   

   

   

   

  Опис складено

  ________________________ (посада)

  ____________________________ (прізвище, ініціали, підпис)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Розпочалися продажі iPad mini

  У світі стартували продажі нового планшетного пристрою від Apple iPad mini. Першу партію ґаджета вже розкуповують в США, Канаді та ще 30 країнах. Вартість міні-компютера з функцією Wi-Fi десь ...

  Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування та інші документи для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах.

  Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Тернівці в державну власність, Кабінет Міністрів України

  Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Тернівці в державну власність Погодитися з пропозицією Генеральної прокуратури України та Тернівської міської ради (Дніпропетровська область) щодо передачі нежитлових приміщень загальною площею 297,3 кв. метра (інвентарний номер 10322) у будівлі (літер А-3 н/ж) по вул. Лермонтова, 15а, у м. Тернівці в державну власність із закріпленням їх на праві оперативного управління за Генеральною прокуратурою України.

  До уваги водіїв! Через снігопад введено тимчасове обмеження проїзду вантажного транспорту по території Буковини

  Наразі на території Чернівецької області спостерігається ускладнення погодних умов, сильний снігопад. Рух великогабаритного транспорту у такій ситуації значно ускладнює роботу дорожніх служб ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Чувствуется неподдельная забота о ближних. Благодаря занимательному порталу, наконец, надумался купить отдельную линию.

  Хочется отблагодарить Вас за тот большущий труд, который Вы делаете каждый день для пользователей.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0