Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Передвиборна программа політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Громада”

  Передвиборна программа політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Громада”ВИБОРИ-2012

  Затверджена Х з’їздом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Громада», постанова №3 від 4 серпня 2012 року.

  Передвиборна программа політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Громада

  Український народ — усе населення держави Україна, а також українці за національністю, які проживають в інших країнах (діаспора) і бажають брати участь у культурному, духовному і економічному розвитку України.

  Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Громада” — це високоорганізована політична сила ліво-центристського спрямування, яка виступає продовжувачем кращих традицій українських громад і є спадкоємницею соціал-демократичного руху в Україні, провідниками якого були Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський.

  Партія ВО «Громада» планує побудувати в Україні міцну демократичну державу з розвинутим громадянським суспільством, донести до кожної української родини, кожного нашого співвітчизника, як в Україні, так і за її межами, що основою державної політики має стати Стратегія національного розвитку, яка забезпечить нашій країні гідне місце у світовому розподілі праці.

  Фундаментальні цінності:

  1. Люди — вільні, освічені, працелюбні, здорові і щасливі, такі, що відчувають особисту відповідальність за долю людства і планети.

  2. Праця — високопродуктивна, спрямована на виробництво якісних і необхідних товарів і послуг.

  3. Довкілля — повітря, вода, земля, корисні копалини, інші природні ресурси, надані всьому людству, тому повинні бути винятковою власністю територіальної общини і раціонально використовуватися відповідно до її колективного рішення.

  4. Життєдіяльність людей — гармонійне і збалансоване, відповідно до законів Природи, спільне існування общин з довкіллям.

  5. Сенс життя людини — розвиток індивідуальних творчих, інтелектуальних, фізичних здібностей людини в процесі спільної праці з іншими людьми з метою еволюції, поліпшення місця існування для своїх нащадків і майбутніх поколінь.

  Україна в майбутньому — екологічно чиста країна, діяльність влади якої спрямована на створення необхідних умов для вільного всебічного розвитку українського народу і формування нової культури.

  Місія:

  Створити інноваційну, гармонійну з природою, модель суспільства ІІІ-го тисячоліття і розповсюдити позитивний досвід в інші країни світу через українську діаспору.

  Мета:

  На базі інноваційного суспільства побудувати в Україні раціональну державу, корисну для народу, сусідніх країн і людства в цілому.

  Головні завдання:

  I. Організаційні:

  1. Залучити до спільної роботи широкі верстви Українського народу і, в першу чергу, молодь, оскільки їй жити і працювати в новій державі.

  2. Забезпечити державну підтримку заходів, пов’язаних з проектуванням і підготовкою до будівництва екополісу «ІРІЙ-на-Дніпровських порогах», уздовж русла Дніпра між Дніпропетровськом і Запоріжжям.

  II. У сфері екології:

  1. Розробити Стандарти і Критерії Екокультури, Концепцію раціонального розвитку України відповідно до правил і законів Фізичної економії. (Екокультура — система взаємин людей між собою і з довкіллям відповідно до принципів гармонії і раціонального використання природних ресурсів).

  2. Забезпечити умови для створення Універсальних агроекологічних районів і Екопоселень в Україні та за кордоном за участю діаспори.

  3. Розробити і впровадити Національну програму переробки та утилізації відходів життєдіяльності людей.

  4. Організувати систему заходів для населення з популяризації здорового способу життя та охорони життєвого простору.

  III. У сфері соціального розвитку:

  1. Запровадити в освітній процес просвітницькі програми, що розкривають індивідуальні здібності особистості.

  2. Створити школу молодих вчених з метою підвищення якості науки і її віддачі для розвитку держави.

  3. Розгорнути широку кампанію руралізації — мотивування переселення жителів міст у сільську місцевість.

  4. Створити школу інноваційної архітектури і ландшафтного дизайну для проектування сучасних будівель, споруд та інфраструктури в сільській місцевості.

  IV. У сфері економіки:

  1. Створити систему виробництва і реалізації екологічно чистої продукції методами Природного землеробства — органічним, біодинамічним, енерго-інформаційним.

  2. Створити підприємства для виробництва устаткування, машин, механізмів, запчастин, необхідних для Природного землеробства.

  3. Створити ремонтно-будівельну індустрію для модернізації та розвитку аграрного сектора з урахуванням особливостей технологій Природного землеробства.

  4. Створити мережу науково-дослідних інститутів (НДІ), конструкторських бюро (КБ), лабораторій, дослідно-експериментальних підприємств для розробки, випробувань і постачання на ринок нової техніки та інтелектуальних технологій.

  5. Розвинути культурні, оздоровчі, туристичні комплекси і рекреаційні зони в районах формування Екопоселень.

  V. У сфері міжнародних відносин:

  1. Створити Національну програму сприяння розвитку Української діаспори.

  2. Надати допомогу діаспорі зі створення Екопоселень і закупівлі в Україні насіння, його районування, виробництво та продаж посівних матеріалів у своїх країнах.

  3. Організувати міжнародні торгівельні мережі з постачання екологічно чистих продуктів від українських виробників.

  4. Створити освітні центри з поширення передового досвіду і стандартів Екокультури в інші країни світу.

  Умови, які створені для реалізації цієї Програми:

  1. Приблизно 25% світових запасів чорноземів знаходяться в Україні.

  2. Працелюбний народ, історія якого понад 5 тис. років, починаючи з Аратти і Трипілля, пов’язана з аграрною справою.

  3. Високий рівень освіти нації.

  4. Широко розгалужена мережа діаспори у всьому світі, особливо в країнах — основних виробниках зернових культур — Канаді, США, Бразилії, Аргентині, Австралії, Росії, Казахстані.

  5. Зручне географічне розташування України в центрі Європи.

  6. Сприятливі кліматичні, геофізичні та геологічні умови в даній частині земної кулі.

  7. Дефіцит продовольства на світових ринках.

  Очікувані результати від впровадження Програми в життя суспільства:

  1. Екологічне очищення території України — чисте повітря, вода, довкілля; забезпечення населення екологічно чистими продуктами і товарами; пропаганда здорового способу життя і захисту довкілля — істотно поліпшать якість життя людей і розвиток інтелектуального потенціалу нації.

  2. Будуть створені необхідні умови для розбудови нової економічної моделі держави, яка базується на виробництві та торгівлі на світових ринках інноваційними ідеями, винаходами, новітніми технологіями.

  3. Український народ консолідується навколо своєї місії та мети, відчує свою значущість і корисність. Це підніме дух нації в Україні та діаспорі.

  4. Якісно зміниться на краще імідж держави.

  5. Україна посяде гідне місце серед прогресивних країн світу.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Україна потрапила у десятку країн з найвищою смертністю в світі

  Україна зайняла восьме місце в десятці держав світу з найвищою смертністю населення за версією Центрального розвідувального управління США.

  Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 червня 2013 р. за № 905/23437 Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) і пов'язаних з ним законів, та на підставі матеріалів ТОВ "Торговий дім "Камаз" вих. від 02.08.2013 № 02/08, вх. від 06.08.2013 № 12/79114-13 НАКАЗУЮ:

  Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Тернівці в державну власність, Кабінет Міністрів України

  Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Тернівці в державну власність Погодитися з пропозицією Генеральної прокуратури України та Тернівської міської ради (Дніпропетровська область) щодо передачі нежитлових приміщень загальною площею 297,3 кв. метра (інвентарний номер 10322) у будівлі (літер А-3 н/ж) по вул. Лермонтова, 15а, у м. Тернівці в державну власність із закріпленням їх на праві оперативного управління за Генеральною прокуратурою України.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет проект здоровский! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет сайт ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще!

  Чувствуется неподдельная забота о ближних. Благодаря занимательному порталу, наконец, надумался купить отдельную линию.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0